Söz / Word
Ä ä Ý ý Ň ň Ž ž Ş ş Ü ü Ö ö Ç ç

Gözlenen söz: ak
  Söz / Word   Terjimesi / Translation
ENG >> TKM white :: ak
TKM >> ENG ak :: white
ENG >> TKM pale :: ak
TKM >> ENG ak :: pale
ENG >> TKM enrich : baýlaşdyrmak
ENG >> TKM entrust : tabşyrmak
ENG >> TKM equip : enjamlaşdyrmak
ENG >> TKM erase : bozmak
ENG >> TKM erode : oburmak
ENG >> TKM escape : alaç, sypmak, ylgaw, dyndarmak
ENG >> TKM esteem : hatyra, hezzet-hormat, hormat, hormatlamak
ENG >> TKM eternal : baky, ebedi, ömürlik, ebedilik
ENG >> TKM evaluate : nyrhlamak
ENG >> TKM evaporate : bugarmak
ENG >> TKM event : hadysa, waka
ENG >> TKM exact : takyk, dogry, hut
ENG >> TKM exactness : takyklyk
ENG >> TKM examine : barlamak, esetmek, ýaltaklamak
ENG >> TKM excessive : çakdanaşa, çendanaşa, hetdenaşa
ENG >> TKM exchange : alyş-çalyş, çalşyk, çalyşma, alyşmak, çalşyrmak, çalyşmak, uşatmak
ENG >> TKM exchange news : habarlaşmak
ENG >> TKM excite : tolgundyrmak
ENG >> TKM exhaust : horlamak
ENG >> TKM exit : alaç, çykalga, ahyr, çykmak
ENG >> TKM expect : oslamak
ENG >> TKM expend : harajat etmek, harçlamak
ENG >> TKM experience : tejribe, synamak
ENG >> TKM explain : aýdy–laşdyrmak, düşündirmek
ENG >> TKM explode : ýarmak, partlamak, ýarylmak
ENG >> TKM express : aňlatmak
ENG >> TKM extend : batlandyrmak, uzatmak, çukuralmak, süýndürmek, süýnmek
ENG >> TKM extensive : çuňalmak
ENG >> TKM extract : daşlaşdyrmak
ENG >> TKM extreme : gyraky
ENG >> TKM extremely : biçak, juda
ENG >> TKM exult : heşelle kakmak
ENG >> TKM eye : garak, göz
ENG >> TKM eyelid : gabak
ENG >> TKM fact : fakt(r)
ENG >> TKM faculty : fakultýet(r)
ENG >> TKM fade : pyssarmak, solmak, solmak, sönmek, süllermek
ENG >> TKM fake : galp, jögi
ENG >> TKM faker : aldawçy
ENG >> TKM fall : güýz, batmak, çökmek, ýykylmak, gaçgakmak
ENG >> TKM fall asleep : uklamak, irkilmek
ENG >> TKM fall ill : çyrçyklamak, syrkawlamak
ENG >> TKM fall in : hopmak, eňtermek
ENG >> TKM fall inpieces : lagşamak
ENG >> TKM fall off : gopmak, hopmak
ENG >> TKM fall out : gopmak
ENG >> TKM falsify : galplaşdyrmak
ENG >> TKM far : alys, uzak, daş
ENG >> TKM farrow : jojuklamak
ENG >> TKM fascinated : gürma bolmak
ENG >> TKM fast : tiz, aýakly, agyz beklemek, (religious) post(r)
ENG >> TKM fasten : danmak, örklemek
ENG >> TKM fate : nesibe, takdyr, täleý, ýazgyt, ykbal, bije, ülüş
ENG >> TKM father : kaka, däde, öweý
ENG >> TKM fatten : parkyldamak, semremek
ENG >> TKM fear : gorky, heder, howatyr, eýmenmek, howtyrlanmak, üýşenmek
ENG >> TKM feeble-minded : kemakyl
ENG >> TKM feed : iýmlemek, iým, ot- iým, emdirmek, iýdirmek, iýmitlendirmek, naharlamak
ENG >> TKM feed grass to : otarmak
ENG >> TKM feel : a–mak, duýmak, äwmek, syzmak, tikeneklemek
ENG >> TKM feel angry : hyrsyzlanmak
ENG >> TKM feel inspired : ruhlanmak
ENG >> TKM feel nauseous : bulanmak
ENG >> TKM feel sick : süu goşamak
ENG >> TKM feel sorry for : gaýgyrmak
ENG >> TKM ferment : gor, maýa, ajatmak
ENG >> TKM fester : çylpyklamak
ENG >> TKM fetters : duşak
ENG >> TKM fidget : oýkanjyramak, sintenjiremek
ENG >> TKM fight : uruşmak, uruş, göreşmek, söbeşmek, söweşmek, urunmak, penjelemek
ENG >> TKM fill : doldurmak, ganmak, gandyrmak, gapgarmak, nalamak, tümmeklemek
ENG >> TKM fill in : gömmek, plomwalamak(r)
ENG >> TKM find : tapyndy, tapmak, unamak
ENG >> TKM find an excuse for : bahanlamak
ENG >> TKM find fault with : yrsaramak
ENG >> TKM find out about : salgy atmak
ENG >> TKM find room : sygmak
ENG >> TKM fine : iri, jerime, telper, uşak, jerime salmak
ENG >> TKM finger : barmak
ENG >> TKM finish : pelle, pellehana, uç, so–lamak, aýaklamak, dynmak, gutarmak, paýawlamak, tamam bolmak, tamamlamak, tamamlanmak, tüketmek, sowulmak
ENG >> TKM fire : kostýor(r), lorsuldamak, ot, kowmak, (a rifle) tüpe–lemek
ENG >> TKM fist-fight : ýumruklaşmak
ENG >> TKM fit : kakyn, ýaramly
ENG >> TKM flabby : ýepbeşik, myjjarmak
ENG >> TKM flag : baýdak
ENG >> TKM flake (skin) : soýulmak
ENG >> TKM flap : salgamak
ENG >> TKM flare up : labyrdamak, lowlamak
ENG >> TKM flash : ülpüldemek, ýyldyramak, ýylpyldy
ENG >> TKM flatten : maşşartmak, ýapbaşdyrmak, ýapbaşmak, ýasylamak
ENG >> TKM flatten out : maşşarmak
ENG >> TKM flee : bosmak, gaçmak
ENG >> TKM flexibility : çeýelik, maýyçgaklyk
ENG >> TKM flexible : çeýe, maýyçgak
ENG >> TKM flicker : ykjamak
ENG >> TKM fling : pyzmak
ENG >> TKM flow : akar, akym, çüwdürmek, şabyrdamak, tigirlenmek, togalanmak, çogmak, syrykmak, akmak
ENG >> TKM flowing : akaba
ENG >> TKM flutter : gymyldy, galgamak
ENG >> TKM fly : siňek, uçmak
ENG >> TKM fly past(a target) : myçmak
ENG >> TKM foal : taýçanak
ENG >> TKM follow : kowalmak, yzarlamak, eýermek, gollanmak
ENG >> TKM foolish : akmak, gagal
ENG >> TKM footwear : akgap
ENG >> TKM little cakes : piro£ny(r)
ENG >> TKM little children : oglan-uçak
ENG >> TKM little slice : gy–ak
ENG >> TKM live : ýaşamak
ENG >> TKM load : ýük, zarýadlamak, oklamak
ENG >> TKM loaf around : ykmak
ENG >> TKM cluck : käkelemek, wakgyldamak
ENG >> TKM coat : begres, penjek, çaýmak
ENG >> TKM cocoa : kakao(r)
ENG >> TKM coin : şaýy, te––e, çekankalamak
ENG >> TKM collapse : lagşamak
ENG >> TKM collar : hamyt, hamytlamak
ENG >> TKM collect : üýşürmek, ýygnamak, ykjamlamak, çöplemek
ENG >> TKM collide : çakyşmak, çaknyşmak, (head on) kaklyşmak
ENG >> TKM collision : çaknyşyk
ENG >> TKM colonial : bakyna, koloniýal(r), golasty
ENG >> TKM colt : taýçanak, taý
ENG >> TKM comb : darak, kekeç, timar bermek, daramak
ENG >> TKM combine : kombaýn(r), urnamak, utgaşdyrmak, sapmak
ENG >> TKM come across : tapmak, unamak, çakyşmak, uçramak
ENG >> TKM come apart : çaşmak
ENG >> TKM come back : dolanmak
ENG >> TKM come down on : dazarylmak
ENG >> TKM come off : ýokmak, ýokuşmak
ENG >> TKM come taking : alyp gelmek
ENG >> TKM come to life : direlmek, janlanmak
ENG >> TKM command : buýruk, komandowanie(r), buýurmak, höküm, zakaz(r)
ENG >> TKM common people (???) : garamaýak
ENG >> TKM compel : puşman getermek, zorlamak
ENG >> TKM compete : ýaryşmak
ENG >> TKM compete with : çapyşmak
ENG >> TKM complain : käýinmek, şikaýat etmek, zeýrenmek, nalamak
ENG >> TKM complete : şalpy-şara–, hyryn-dykyn, tamamlanmak, tümmek, torsuk, aýyrmak, so–lamak, ýerine ýetirmek, aýrylmak, (a set) komplektlemek(r), komplekt(r)
ENG >> TKM complicate : kynlaşdyrmak
ENG >> TKM compose : taýyarlamak
ENG >> TKM conceal : jaýlamak, ýygşyrmak, bukmak, gizlenmek, lak bolmak, ýaşyrmak, sumat bolmak
ENG >> TKM concentrate : ýygnamak
ENG >> TKM conduct : özüni alyp baryş, ýazlamak, geçirmek, ýöretmek
ENG >> TKM confer : maslahatlaşmak
ENG >> TKM confess : boýun almak
ENG >> TKM confide : sargamak, sarmak
ENG >> TKM conform : laýyk bolmak
ENG >> TKM confuse : ýal–yşdyrmak, çalşyrmak
ENG >> TKM confused : garjaşmak
ENG >> TKM congeal : şatlamak
ENG >> TKM congratulate : gutlamak
ENG >> TKM connect : baglamak, sepişmek, seplemek, çitmek
ENG >> TKM conquer : üstün çykmak, ýe–mek, eýelemek
ENG >> TKM consider : hasaplamak, äsgermek, saýmak
ENG >> TKM considered : hasaplanmak, oýlanyşykly
ENG >> TKM consist : ybarat bolmak
ENG >> TKM consolidate : pugtalandurmak, jebisleşmek
ENG >> TKM consult : hötde gelmek, çaramak, maslahatlaçmak
ENG >> TKM consume : sarp etmek, sowmak
ENG >> TKM contrive : tos-toslamak
ENG >> TKM control : kontrol(r), kontrollyk(r), dolandyrmak, geçirmek
ENG >> TKM convey : gowşuramak
ENG >> TKM convince : ynandyrmak
ENG >> TKM cook : aşpez, bişirmek, taýyarlamak
ENG >> TKM cool : salkyn, ters, sowamak
ENG >> TKM cope : o–armak, özleşdirmek
ENG >> TKM corn silk : gulpak
ENG >> TKM correct : dürs, hak, mamla, jaý
ENG >> TKM Cossack : kazak
ENG >> TKM cotton : gowaça, pagta, çit, çapak
ENG >> TKM cough up : ardynjyramak
ENG >> TKM count : hasap, sanamak, sifrlemek
ENG >> TKM count in : hasaplamak
ENG >> TKM count on : arkaýyn bolmak
ENG >> TKM cousin : bajak, çykan, doganoglan
ENG >> TKM cover : ýapmak, gapak, oramak, pokryşka(r), sahap, ýapgy, basyrmak, buky, ýapy, jilt, çaýmak, gaplamak, örtmek, şifirlemek(r)
ENG >> TKM cowardice : gorkaklyk, namartlyk
ENG >> TKM crack : jaýryk, şartyldy, çat, şatyrdy, şyrkyldamak, ýaryk, yş, çitgitlemek, hytyrdamak, jaýrylmak, pylçamak, şartyldamak, şatyrdamak, ýarylmak, paramak
ENG >> TKM crack up : çatlamak, maýrylmak
ENG >> TKM crackle : şartyldamak, şyrkyldy, şatyrdamak, şyrkyldamak
ENG >> TKM craft : hünär, senet, ýasamak
ENG >> TKM cram in : ýuwaşamak
ENG >> TKM crash : şatyrdy, çaknyşyk, şartyldy, gürpüldemek
ENG >> TKM creak : ykyrdy, ykyrdamak
ENG >> TKM cream : gaýmak, krem(r)
ENG >> TKM creamy : gaýmakly
ENG >> TKM create : döretmek, gurmak, döretmek
ENG >> TKM creep : bukdaklamak, süýrenmek, ýorelmek
ENG >> TKM crib : sallançak, ýasli(r)
ENG >> TKM cripple : çolak
ENG >> TKM critique : tankyt, tankytlamak
ENG >> TKM croak : gagyldamak, warkyldamak
ENG >> TKM cross : atanak, haç, aşmak, ötmek, ätlemek, (each other) kesişmek
ENG >> TKM crumble : owmak, owranmak, pytramak
ENG >> TKM crumbly : ýumşak
ENG >> TKM crumple : lokgalamak, tokgalamak, ýygyrmak
ENG >> TKM crunch : hytyrdamak, hatyrdamak, kibirdemek, kitirdetmek, ykyrdamak, hokurdamak
ENG >> TKM crush : itnişik, dyknyşyk, külkelemek, maýdalamak
ENG >> TKM crust (of bread) : gy–ak
ENG >> TKM cry : haýkylyk, aglamak, e–remek, (of a baby) jägildemek
ENG >> TKM cry out : zowlatmak, çygyrmak, haýkyrmak, he–kirmek, waýkyrmak
ENG >> TKM cup : çanak, käse, tabak
ENG >> TKM cure : sagdynlaşdyrmak
ENG >> TKM curl : buýrak, (of smoke) burugsamak
ENG >> TKM curl up : çugutmak
ENG >> TKM curly : buýrak
ENG >> TKM curtsy : çommalmak
ENG >> TKM cut : kesmek, biçim, kertik, ýartmaç, dilik, biçmek, dilmek, gyýmak, käselemek, ýylmamak, çirtmek
ENG >> TKM cut down : gyrkmak
ENG >> TKM cut off : ýolunmak, soýmak, ýolmak
ENG >> TKM cut pieces : dogramak
ENG >> TKM cut up : ýarmak
ENG >> TKM cut with a sharp edge : syhalamak
ENG >> TKM cut with scissors : gaýçylamak
ENG >> TKM dandruff : go–ak
ENG >> TKM dangle : salparmak
ENG >> TKM darken : gara–kyramak
ENG >> TKM dart : okdurylmak
ENG >> TKM dash : garnuw, garyndy, okdurylmak, topulmak, çozmak
ENG >> TKM dawn : da–, säher, da– atmak, ýagtylmak
ENG >> TKM dazzle : alarmak
ENG >> TKM deal : o–armak
ENG >> TKM debate : çekişmeler, çekisme, jedel, oýlanmak, çekişme etmek
ENG >> TKM deceive oneself : aldanmak
ENG >> TKM decorate : haşamlamak, beslemek, bezemek, nagyşlamak
ENG >> TKM decrease : saýpallamak, gowzalmak, kemelmek, kiçelmek, peseletmek, peslemek
ENG >> TKM deepen : çu–altmak
ENG >> TKM deepen gradually : çu–laşmak
ENG >> TKM defend : goramak, penalamak
ENG >> TKM defend oneself : penalanmak
ENG >> TKM deft : ýüwrük, çakgan
ENG >> TKM degree : dereje, çak, gradus
ENG >> TKM delay : haýallatmak, sagynmak, eglemek, haýal-ýagallyk etmek, gijikdirmek
ENG >> TKM deliver : äklemek, gowşuramak, eltmek, tabşyrmak
ENG >> TKM demolish : ýumrulmak, ýumurmak, ýykmak
ENG >> TKM depend on : bagly bolmak, garaşly bolmak
ENG >> TKM depict : suratlandyrmak, sypatlandyrmak, şekillendirmek
ENG >> TKM deposit : goýum, gatlamak, çökündi
ENG >> TKM descent : e–aşak
ENG >> TKM describe : suratlandyrmak, sypatlandyrmak, beýan etmek, suratlandyrmak
ENG >> TKM deserted : çolarmak
ENG >> TKM deserve : mynasyp bolmak
ENG >> TKM design : bejergi, çyzmak, hyýal, konstruksiýa(r), pygyl, tos-toslamak
ENG >> TKM desire : isleg, göwnamek, küýsemek, meýillenmek, myrat, ymtylmak
ENG >> TKM destroy : opurmak, syndyrmak, ýegsan etmek, ýumrulmak, ýumurmak, ýykmak
ENG >> TKM destroy (crops) : otamak
ENG >> TKM detain : eglemek, güýmemek, saklamak
ENG >> TKM deteriorate : erbetlemek, erbetleşmek, ýaramazlaşmak, haýallamak
ENG >> TKM devotee : muçdak
ENG >> TKM dexterity : çakganlyk
ENG >> TKM dextrous : çakgan
ENG >> TKM dial (to telephone) : pyntyklamak
ENG >> TKM die : ölmek, zar, aradan çykmak, dünýäden ötmek, ölmek, wepat bolmak, ýykylmak, aýrylmak
ENG >> TKM differ : tapawutlanmak
ENG >> TKM differentiate : tapawutlandyrmak, parhlandyrmak
ENG >> TKM difficult : çatak, çetin, kyn, müçgil
ENG >> TKM difficulty : hyllalla, kynçylyk, kynlyk, muçakgat
ENG >> TKM diffused : syrylmak
ENG >> TKM dig : gazmak, köwlemek, köwmek
ENG >> TKM digest : lasyrdamak, sindirmek, si–dirmek
ENG >> TKM digress : syrykdyrmak
ENG >> TKM diminish : kemelmek, kiçelmek, sabamak, seýreklemek, ýuwaşatmak, egismek
ENG >> TKM direct : göni, dogrulamak, gönükdirmek, ugramak, ýüzlenmek
ENG >> TKM dirt : çor, çyrşak, gäz, hapa
ENG >> TKM dirty : hapa, kirli, kirletmek, hapalamak
ENG >> TKM disagree : garşy cykmak
ENG >> TKM disappear : gürüm-jürüm bolmak, ýitmek, sumat bolmak, uçmak
ENG >> TKM disarm : ýaragsyzlandyrmak
ENG >> TKM discipline : düzgün-nyzam, düzgün-tertip, tertibe çagyrmak
ENG >> TKM disdain : äsgermezçilik, äsgermezlik, harlamak
ENG >> TKM disgrace : masgarçylyk, ýüzügaralyk, masgaralamak
ENG >> TKM disguise : sumat bolmak
ENG >> TKM disgusted : ýarsmak
ENG >> TKM dish : tabak, tagam
ENG >> TKM dismiss : kowmak
ENG >> TKM disperse : çaşmak, pytramak
ENG >> TKM disquiet : rahatsyzlandyrmak, ynjalyksyzlandyrmak, gozgala–
ENG >> TKM distance : aralyk, menzil, uzaklyk
ENG >> TKM distant : alysda, uzak
ENG >> TKM distinguish : parhly bolmak, saýgarmak, seljermek, tapawutlandyrmak
ENG >> TKM distort : gyşartmak, ýoýmak, çaýşarmak
ENG >> TKM distress : hasrat, gynamak
ENG >> TKM distressed : ynjamak
ENG >> TKM disturb : rahatsyzlandyrmak
ENG >> TKM diverge : gyşarmak
ENG >> TKM divert : sowmak
ENG >> TKM divert one's attention : syrykdyrmak
ENG >> TKM divide : saka, taraz, bölmek, paýlamak, paýlasşmak, ülemek
ENG >> TKM do quickly : haýdamak
ENG >> TKM doll : gurjak, emzik
ENG >> TKM draw : tartmak, çekmek, çyzmak
ENG >> TKM draw out : uzaklaşdyrmak
ENG >> TKM dressmaker : köýnekçe
ENG >> TKM dried melon : kak
ENG >> TKM drift : ka–kamak
ENG >> TKM drill : zarýadka(r), burawlamak
ENG >> TKM drink : hopurdatmak, içmek
ENG >> TKM drip : damjalamak, dammak, sarkmak
ENG >> TKM drive : tigirlemek, togalamak, çüwek, haýdatmak, idirdetmek, sürmek
ENG >> TKM drive cattle : kowalamak, kowalaşmak
ENG >> TKM drive in : kakmak
ENG >> TKM drop : damja, sallamak, gaçyrmak, dökülmek, gaçmak
ENG >> TKM drown : gark bilmak
ENG >> TKM dry : gury, ürgün, kepemek, sarykmak, kakamak
ENG >> TKM dry out : guramak
ENG >> TKM dry up : çalykmak
ENG >> TKM dung beetle : tomazak
ENG >> TKM dust : ça–, kirşen, toz, tozan, ýuwundy, tozamak, tozatmak
ENG >> TKM dye : garalamak
ENG >> TKM ear(s) : gulak
ENG >> TKM earn : eklenmek, gazanmak
ENG >> TKM earth : toprak, ýer
ENG >> TKM earthquake : ýer titremesi
ENG >> TKM eat grass : otlamak
ENG >> TKM eat one's fill : doýmak
ENG >> TKM eat some : garbak-gurbak etmek, garbanmak
ENG >> TKM economize : tygşytlamak
ENG >> TKM edit : redaktirlemek(r)
ENG >> TKM editing : redaksion(r)
ENG >> TKM editor : redaktor(r)
ENG >> TKM editorial staff : redaksiýa(r)
ENG >> TKM editorship : redaktorlyk(r)
ENG >> TKM embarass : utandyrmak
ENG >> TKM embark : ugramak
ENG >> TKM embark upon : girişmek, ugratmak
ENG >> TKM embellish : nagyşlamak
ENG >> TKM embrace : gujak, gujaklamak, gujaklaşmak
ENG >> TKM embrace with : çyrlamak
ENG >> TKM embroider : çatmak, tikmek, gaýamak, keşdelemek, keşte etmek, nagyş çekmek
ENG >> TKM emerge : sekmek, peýda bolmak
ENG >> TKM emit an unpleasing odor : a–kawmak
ENG >> TKM emphasize : nygtamak, omzamak
ENG >> TKM employ : ýaratmak
ENG >> TKM empty : howaýy, pak, puç, ýüksüz, boş, boşatmak
ENG >> TKM encircle : gurşawmak, gabamak
ENG >> TKM enclose : gurşawmak
ENG >> TKM encounter : duşmak, duşuşmak, duşuşyk
ENG >> TKM encrust : gaşlamak
ENG >> TKM end : ahyr, tamam bolmak, tamamlamak, uç, gutarmak, aýak
ENG >> TKM endeavor : hysyrdamak, çytalaşmak
ENG >> TKM endure : çydamak
ENG >> TKM enjoy : hezel etmek, şatlanmak
ENG >> TKM enlarge : ulalmak
ENG >> TKM enlist : pyntyklamak
ENG >> TKM go sour : uýamak
ENG >> TKM go trouble over : alada etmek, aladalanmak
ENG >> TKM gopher : alaka
ENG >> TKM gossip : gybat, gepçi, warsaky, wyşyrdamak
ENG >> TKM grab : gysymlamak
ENG >> TKM grapes (specifically : gelinbarmak
ENG >> TKM grate : süýkemek, gyrmak, oýkamak
ENG >> TKM graze animals : bakmak
ENG >> TKM grease : ýag, ýaglamak
ENG >> TKM greet : görüşmek, garşyldamak, salamlaşmak
ENG >> TKM grieve : çygylmak, tukatlanmak, ynjatmak
ENG >> TKM grill : daglamak
ENG >> TKM grin : gülümjiremek, syrtartmak, ýyrşarmak
ENG >> TKM grind : külkelemek, maýdalamak, taplamak, oýkamak, törpülemek, üwemek
ENG >> TKM grip : gysmak, tutma
ENG >> TKM groan : hyklamak, nalamak
ENG >> TKM groceries : bakaleýa(r)
ENG >> TKM grocery store : bakaleýa(r)
ENG >> TKM ground : meýdança, toprak
ENG >> TKM grow : köpelmek, gögermek, idetmek, ösdürmek, ösmek, ulalmak, ulaltmak
ENG >> TKM grow foggy : dumanlamak, ümezlemek
ENG >> TKM grow heavy : agralmak
ENG >> TKM grow leaves : ýapraklamak
ENG >> TKM grow more beautiful : ýagşylanmak, ýagşylaşmak
ENG >> TKM grow old : gartaşmak
ENG >> TKM grow stale : gatamak
ENG >> TKM grow thin : horlanmak
ENG >> TKM grow tired of : bizar bolmak
ENG >> TKM grow weary : ýadamak
ENG >> TKM growl : ho–uldamak, hü–ürdemek, hü–ürdi, hy–ranmak
ENG >> TKM grownup : ullakan
ENG >> TKM grumble : ho–uldamak, hü–ürdemek, igenmek
ENG >> TKM grunt : horkuldamak
ENG >> TKM guarantee : güwä, kepillik, zamun, kepil bolmak
ENG >> TKM guess : çak etmek
ENG >> TKM guide : prowodnik(r), wojatyý(r), ýazlamak, ýöretmek
ENG >> TKM gulp down : jy–kytmak
ENG >> TKM gurgle : lygyrdy, hokurdamak, lygyrdamak
ENG >> TKM gurgling : lakyrdy
ENG >> TKM gush : joşmak, zogdyrylmak
ENG >> TKM haggle : söwdalaşmak
ENG >> TKM hall : zal(r), koridor(r), saýpallamak
ENG >> TKM hammer in : kakmak
ENG >> TKM handless : golak, golsuz
ENG >> TKM hang : asylmak, ildirmek, sallanmak
ENG >> TKM hang up : asmak
ENG >> TKM happen : bolmak
ENG >> TKM happy : hoşbagt, ma–laýly, monça bolmak, sapaly, şat, şoh, (with luck) bagtly
ENG >> TKM harden : bekemek, gatamak
ENG >> TKM hardworking : işle––ir, janypkeş, işe––ir, jepak
ENG >> TKM harness : hamyt, hamytlamak
ENG >> TKM harrow : mala, malalamak, borona(r)
ENG >> TKM hasten : al–asatmak
ENG >> TKM hat : şlýapa(r), telpek, şyrdak
ENG >> TKM have a dust storm : sowurmak
ENG >> TKM have a party : toýlamak
ENG >> TKM have a premonition : syzmak
ENG >> TKM have free time : sypynmak
ENG >> TKM heap : topbak, dös
ENG >> TKM hear about : di– salmak
ENG >> TKM hearth : ojak
ENG >> TKM heat : çog, gyzmalyk, howur, jöwza, tebit, çoýmak, gyzgynlyk, gyzyşmak, ýylatmak, ýylynmak, çoýunmak, gyzdyrmak, gyzmak, tutaşdyrmak
ENG >> TKM heat up : ýylamak, yssylamak
ENG >> TKM heavy : agramly, agyr, saldamly, ullakan
ENG >> TKM help find something : tapyşmak
ENG >> TKM herring : takgaz
ENG >> TKM hesitate : sagynmak, säginmek, haýal-ýagallyk etmek
ENG >> TKM hew : ýylmamak
ENG >> TKM hide : ýaşyrmak, jaýlamak, ýygşyrmak
ENG >> TKM hide away : bukmak
ENG >> TKM hide from : gaçalak etmek, açalaklamak
ENG >> TKM hiss : jazyrdy, şuwwuldy, şyglamak, jazyrdamak
ENG >> TKM hit : patlamak
ENG >> TKM hold : eklemek, tutmak
ENG >> TKM hold back (something) : jylawlamak
ENG >> TKM hold fast to : ýapyşmak
ENG >> TKM hole : çarkandak, çukanak, çukur, çukurlyk, deşik, hin
ENG >> TKM holler : azgyrylmak
ENG >> TKM home : öý, ýatakhana
ENG >> TKM homemaker : öý hojalykçy
ENG >> TKM hone : gaýramak
ENG >> TKM honest : akgöwünli, dogruçyl, kemally, wepaly
ENG >> TKM honk : şuwlamak, tarlamak
ENG >> TKM honor : hormat, hormatlamak, sylag
ENG >> TKM hoof : sy–ral, toýnak
ENG >> TKM hook : çe––ek, ga–rak, ilişmek, iltemek, ga–yrçak
ENG >> TKM hoot : şuwlamak, tarlamak
ENG >> TKM hop : çapmak
ENG >> TKM hope : tama, umyt, arkalanmak, tama etmek, umyt etmek
ENG >> TKM hostel : ýatakhana
ENG >> TKM house : öý, jaýlaşdyrmak, tam
ENG >> TKM howl : hazlamak, uwlamak, zörletmek
ENG >> TKM hum : güwwüldemek, hyzlamak
ENG >> TKM hunger : ajykmak
ENG >> TKM hunt : aw, awamak, awlamak, awatmak, awuşamak
ENG >> TKM hurl : pyzmak
ENG >> TKM hurry : e–mek, gyssagara, howlykmak, al–asamak, gyssamak
ENG >> TKM hurry about : gaýmalaşmak
ENG >> TKM hurry someone up : howlukdyrmak
ENG >> TKM hurry up : haýdatmak, howlukmak
ENG >> TKM hurt : öýkeli, agyrmak, agyrtmak
ENG >> TKM ill-bred : kakabaş
ENG >> TKM ill-mannered : kakabaş
ENG >> TKM illuminate : şöhlelendirmek, ýagtyltmak
ENG >> TKM immeasurable : çaksyz, çensiz
ENG >> TKM immediate at hand : nobatdaky, nobatky
ENG >> TKM immense : çaksyz, çensiz
ENG >> TKM impassioned : gyzykmak
ENG >> TKM impoverish : gedaýlaşmak
ENG >> TKM impress : täsir galdyrmak
ENG >> TKM imprison : türmä basmak, türmä basmak
ENG >> TKM improve : gowulandyrmak, gowylandyrmak, kämilleşdirmek, ýagşylandyrmak
ENG >> TKM in earnest : çynlak
ENG >> TKM in order : ugrukdyrmak
ENG >> TKM in truth : dogrusy, hakykatdan
ENG >> TKM incline : ýapgyt, yrmak
ENG >> TKM increase : artdyrma, artmak, bulukmak, köpelmek, köpeltmek, ulaltmak
ENG >> TKM inculcate : ornaşdyrmak
ENG >> TKM indent : gaýşartmak
ENG >> TKM independence : garaşsyzlyk, özbaşdaklyk, özbaşdaklyk
ENG >> TKM independent : garaşsyz, özbaşdak
ENG >> TKM industrialize : industrialaşdyrmak(r)
ENG >> TKM inept person : tamakin
ENG >> TKM inflame : tataşmak
ENG >> TKM inflated : şemallamak, şemallatmak
ENG >> TKM inflict harm : zarbykdyrmak
ENG >> TKM inform : şugullamak, habar etmek, duýdurmak, idemek
ENG >> TKM inherit : miras almak
ENG >> TKM inlay : gaşlamak
ENG >> TKM inquire : çintgemek, hötde gelmek, çaramak
ENG >> TKM insert : sokmak
ENG >> TKM inspire : gunuşmak, ruhlandyrmak, ganatlandyrmak
ENG >> TKM intact : abat, sazlamak, saz
ENG >> TKM intellectual : akyldar
ENG >> TKM intend : hyýallanmak, niýetlemek
ENG >> TKM intensify : gyzdyrmak, güýjemek
ENG >> TKM intercept : gabatlamak
ENG >> TKM interest : höwes, meýil, höwes, gyzyklandyrmak
ENG >> TKM introduce : tanalmak, tanyşdyrmak
ENG >> TKM invent : oýlap tapmak, tos-toslamak
ENG >> TKM invitation : çagaryş, çakylyk
ENG >> TKM invite : çagarmak, çagyrmak
ENG >> TKM irrigate : joýalmak
ENG >> TKM irritate : gyjynmak
ENG >> TKM jab : çommaltmak
ENG >> TKM jackdaw : zakyja
ENG >> TKM jam in : dykmak
ENG >> TKM jeer : syrtartmak
ENG >> TKM jingle : şy––yrdy, şa–lamak, şa––yrdamak, şy––yrdamak, ti––irdemek, ti––irdetmek, ti––irdi, dü––ürdemek
ENG >> TKM join : baglamak, sepişmek, seplemek
ENG >> TKM jolt or shake : siltemek
ENG >> TKM jump : bökmek, towusmak
ENG >> TKM jump out : zomp edip çykak
ENG >> TKM Kazahk : Gazak, kazak
ENG >> TKM keep : tutmak, saklamak
ENG >> TKM keep at a distance : gaça durmak
ENG >> TKM keep a secret : lak bolmak
ENG >> TKM kill : gyrmak, öldürmek, gyrylmak
ENG >> TKM kiss : öpüş, ogşamak, öpmek, öpmek
ENG >> TKM kiss each other : öpüçmek, ogşaşmak
ENG >> TKM knead : mynçgamak, ýuwgurmak, eýlemek
ENG >> TKM kneecap : çanak
ENG >> TKM knife : pyçak, pyçaklamak
ENG >> TKM knit the browns : çytmak
ENG >> TKM knock : şarkyldy, tyrkyldy, çaknyşmak, şarkyldamak, tarkyldamak, tarkyldatmak, tarsuldamak, taýaklamak, tykyrdatmak, tyrkyldamak, tyrkyldatmak, tykyrdamak, kakmak
ENG >> TKM knock down : ýykmak
ENG >> TKM know deeply : ele almak
ENG >> TKM know somebody : tanamak
ENG >> TKM lacquer : lak(r), laklamak
ENG >> TKM lactate : ýelin gozgamak
ENG >> TKM ladle : çolpy, susak
ENG >> TKM lake : köl
ENG >> TKM lame : agsak
ENG >> TKM lament : ahmyr etmek, ahmyr, çygyrmak
ENG >> TKM land : ýurt, ülke, ýer, tarap, toprak, gonmak
ENG >> TKM land a plane : gondyrmak, pessaýlamak
ENG >> TKM lank : takyr
ENG >> TKM laugh : hykyrdy, gülmek, jakyrdamak, jykyrdamak, (of large groups) gülüşmek, (loudly) pakyrdamak
ENG >> TKM laughter : gülki, jakyrdy
ENG >> TKM lawyer : aklawçy
ENG >> TKM lay : pollamak, ýerleşdirmek
ENG >> TKM lay down : ýazmak
ENG >> TKM lay down arms : ýaragsyzlanmak
ENG >> TKM lay eggs : ýumurtgalamak
ENG >> TKM layer : gat, gatlak, topar, ýokundy
ENG >> TKM layered : gatlakly
ENG >> TKM lazy : çaman, ezenek, ýaltanmak, ýalta
ENG >> TKM lead : ýazlamak, rejelemek, timarlamak, alyn
ENG >> TKM leaf : ýaprak
ENG >> TKM leak : syrykmak, dökmek
ENG >> TKM lean : ýanamak, hor, gyşarmak, söýemek, ýaplamak
ENG >> TKM lean against : ýaplanmak
ENG >> TKM lean on one's elbows : ýassanmak
ENG >> TKM lean over : abanmak
ENG >> TKM leanse : saplamak
ENG >> TKM leap : towusmak, py–kyrmak, se–kildemek
ENG >> TKM leave : çykmak
ENG >> TKM left-behind : galak
ENG >> TKM left-over : galak
ENG >> TKM leftovers : galak-galçak
ENG >> TKM leg : ak
ENG >> TKM leg-wrappings : dolak
ENG >> TKM legalize : resmileşdirmek, kanunlaşdyrmak
ENG >> TKM leggy : akly
ENG >> TKM legitimize : kanunlaşdyrmak
ENG >> TKM length : dowan, uzaklyk, uzynlyk
ENG >> TKM lengthen : uzaltmak
ENG >> TKM lessen : azalmak
ENG >> TKM lesson : sapak
ENG >> TKM let down : myssarmak
ENG >> TKM let escape : sypdyrmak
ENG >> TKM let fall : gaçyrmak
ENG >> TKM let go : sypdyrmak, goýbermek
ENG >> TKM let loose : gaçyrmak
ENG >> TKM level : tekje, endiganlamak
ENG >> TKM lick one's lips : tamşanmak
ENG >> TKM lie : çypdyrma, aldaw, aldamak, çäşermek
ENG >> TKM lie down : uzanmak, ýatmak
ENG >> TKM lightly dressed : çyplak, çypla–
ENG >> TKM lightning strike : ýyldyrym çakmak
ENG >> TKM like : kimin, misli, ýaly, tüýsli, şekilli, gowy görmek, halamak, pisint oturmak, ýaramak
ENG >> TKM like (one another) : halaşmak
ENG >> TKM like a seizure : kakynly
ENG >> TKM limp : agsamak
ENG >> TKM linger : haýal-ýagallyk etmek, täsgenmek, ykmak
ENG >> TKM lip : dodak
ENG >> TKM listen attentively : gulak asmak, gulak salmak
ENG >> TKM little : az, ownuk, uşak
TKM >> ENG çagyrmak : 1. to invite 2. to call 3. to summon
TKM >> ENG çak : 1. measure, degree, way 2. offer, proposal, suggestion 3. time 4. probability, likelihood
TKM >> ENG çak etmek : to guess
TKM >> ENG çakdanaşa : excessive
TKM >> ENG çakgan : dextrous, adroit, deft
TKM >> ENG çakganlyk : adroitness, dexterity
TKM >> ENG çakgy : pen-knife
TKM >> ENG çaklamak : to suppose, assume
TKM >> ENG çakmak : 1. to sting or bite 2. to chirp
TKM >> ENG çaknyşmak : 1. to strike, knock 2. to collide, run into
TKM >> ENG çaknyşyk : collision, crash
TKM >> ENG çaksyz : immeasurable, immense
TKM >> ENG çakylyk : invitation
TKM >> ENG çakyr : alcohol
TKM >> ENG çakyşmak : to collide, run into, come across
TKM >> ENG çakyza : sick; having a headache
TKM >> ENG çalarmak : to turn gray
TKM >> ENG çalmak : 1. to smear, rub, spread 2. to play a musical instrument 3. to grind; sharpen 4. to strike, knock, hit
TKM >> ENG çalşyrmak : 1. to exchange; barter 2. to confuse, mix-up
TKM >> ENG çalşyrynmak : to change one's clothes
TKM >> ENG çaltlandyrmak : to accelerate; speed
TKM >> ENG çalykmak : to dry up, wither
TKM >> ENG çalyşmak : 1. to exchange; barter 2. to vary, alternate 3. to try for, strive for 4. to be replaced, relieved
TKM >> ENG çanak : 1. cup 2. kneecap
TKM >> ENG çanaklyk : pelvis
TKM >> ENG ça–amak : to get dusty
TKM >> ENG ça–jarmak : to get dusty
TKM >> ENG ça––alak : to become dusty
TKM >> ENG çapak : I. cotton II.
TKM >> ENG çapmak : I. 1. to skip, hop, gallop, race 2. to run around, avoid II. to chop
TKM >> ENG çapyşmak : to compete with; strive to overpass
TKM >> ENG çaramak : başy–y çaramak : to inquire, consult
TKM >> ENG çarkandak : hole
TKM >> ENG çarlak : sea gull
TKM >> ENG çarpaýa galmak : to stand on end
TKM >> ENG çarpmak : to clap
TKM >> ENG çarşak : 1. pitchfork 2. fork
TKM >> ENG çaşyrmak : 1. to pitch a tent, spread out, set up 2. to knock down, overthrow 3. to knock unconscious
TKM >> ENG çaşmak : 1. to disperse, break up 2. to come apart, fall to pieces 3. to lose, waste 4. to be lost, wasted
TKM >> ENG çatak : difficult
TKM >> ENG çatlamak : to burst, crack up, split open
TKM >> ENG çatmak : 1. to sew, embroider 2. to tie together, connect, bind 3. to snatch, grasp, seize
TKM >> ENG çawmak : to ricochet
TKM >> ENG çaýkamak : 1. to rinse out 2. to rinse, gargle 3. to rock, swing, shake
TKM >> ENG çaýkamak : to rinse
TKM >> ENG çaýkanmak : to stagger, lurch
TKM >> ENG çaýlamak : to water, give drink
TKM >> ENG çaýmak : to cover, coat
TKM >> ENG çaýşarmak : to bend, to distort
TKM >> ENG çekankalamak : to mint, coin, chase
TKM >> ENG çenemek : 1. to take aim at 2. to threaten
TKM >> ENG çäkýaka : collor of a boy's traditional Turkmen shirt
TKM >> ENG çirtmek : 1. to pinch, to tweak 2. to cut, incise
TKM >> ENG çogmak : to flow, pour, spread
TKM >> ENG çokalamak : to peck
TKM >> ENG çokmak : to peck, pick, bite
TKM >> ENG çolak : cripple
TKM >> ENG çolamak : 1. to wrap up drop in 2. to wrap up
TKM >> ENG çolarmak : to become empty, deserted
TKM >> ENG çolaşmak : 1. to get confused, mixed up 2. to become entangled
TKM >> ENG çommalmak : to squat, curtsy
TKM >> ENG çommaltmak : 1. to protrude 2. to poke, jab, thrust
TKM >> ENG çonak : lacking one or more toes or fingers
TKM >> ENG çorlamak : to get dirty
TKM >> ENG çotgalamak : r. 1. to clean 2. to brush, to brush off
TKM >> ENG çowlamak : I. to sharpen II. to burn, scorch, singe
TKM >> ENG çoýmak : to warm up, heat
TKM >> ENG çoýunmak : to heat
TKM >> ENG çozmak : 1. to advance 2. to dash, rush
TKM >> ENG çugutmak : to roll up, curl up
TKM >> ENG çukanak : hole
TKM >> ENG çukuralmak : 1. to extend, make more profuse, make deeper 2. to sink, to grow hollow
TKM >> ENG çuňalmak : to make deeper, to become more profound, extensive
TKM >> ENG çuňaltmak : to deepen
TKM >> ENG çuňlaşmak : to deepen gradually
TKM >> ENG çuňsamak : to shriek, yelp
TKM >> ENG çümmüklemek : to pinch, to tweak
TKM >> ENG çümürmek : to soak
TKM >> ENG çü–k : 1. corner, angle, nook 2. beak, bill
TKM >> ENG çybşyrlamak : to rustle (to make a rustling noise)
TKM >> ENG çybyklamak : 1. to cut up, chop, cleave 2. to whip, flog
TKM >> ENG çydamak : 1. to suffer, endure, withstand 2. to tolerate, to bear 3. to snatch, grab, seize
TKM >> ENG çygjarmak : to wet or dampen slightly
TKM >> ENG çygşyldamak : to rustle (to make a rustling noise)
TKM >> ENG çygylmak : to grieve, long for
TKM >> ENG çygyrmak : to cry out, bawl, lament, wail
TKM >> ENG çykarmak : 1. to take out, pull at 2. to take off, strip, undress 3. to let out, release 4. to dismiss, discard 5. to publish, edit, put out 6. to manufacture, produce 7. to get, obtain, procure 8. to display, expose 9. to dislocate, sprain 10. to remove, transfer
TKM >> ENG çykmak : 1. to exit, to leave 2. to go, set off 3. to climb up, into 4. to utter, emit 5. to result in 6. to turn out, be found 7. to meet 8. to leave, withdraw, drop out 9. to originate, eminate 10. to dislocate, sprain : gapşy çykmak = to oppose : ýatdan çykmak
TKM >> ENG çykyrynmak : to take off, to strip
TKM >> ENG çykyş etmek : to perform, make a speech
TKM >> ENG çylgym : strip, streak
TKM >> ENG çylpyklamak : to fester
TKM >> ENG çylşyrymlaşdyrmak : to be complicated
TKM >> ENG çylşyrymlaşmak : to become complicated
TKM >> ENG çynlak : in earnest, seriously
TKM >> ENG çyplak : lightly dressed, with light baggage
TKM >> ENG çyrçyklamak : to fall ill
TKM >> ENG çyrlamak : to wind around, embrace with
TKM >> ENG çyrmamak : to wrap up
TKM >> ENG çyrmaşmak : to plait, braid
TKM >> ENG çyrpmak : I. to mint, coin II. to rinse, gargle
TKM >> ENG çyrpynmak : 1. to wind, wiggle, twist, meander 2. to roar, rage, storm
TKM >> ENG çyrryldamak : to whistle
TKM >> ENG çyrşak : dirt, mud
TKM >> ENG çyrşamak : 1. to smear, to rub in, to spread
TKM >> ENG çytalaşmak : to try, to endeavor, to strive
TKM >> ENG çytmak : to knit the browns, to frown, to wrinkle
TKM >> ENG çyzgmak : to turn up, to tuck up
TKM >> ENG çyzmak : to draw, design
TKM >> ENG dabaralanmak : to celebrate, observe a ceremony
TKM >> ENG dadyrmak : to taste
TKM >> ENG daglamak : 1. to grill 2. to brand
TKM >> ENG dakmak : to put on : Ol barmagy–a ýüzük dakdy = She put the ring on her finger
TKM >> ENG dakynmak : to wear
TKM >> ENG dalak : med. spleen
TKM >> ENG daljykmak : to pant, be out of breath
TKM >> ENG damak : throat
TKM >> ENG damjalamak : to drip
TKM >> ENG dammak : to drip : Dama-dama köl bolar, hiç dammasa - çöp bolar Å Drop by drop makes a lake, but not a drop makes a desert
TKM >> ENG ýelin gozgamak : to lactate
TKM >> ENG ýe–il : 1. light 2. simple 3. fig. easy 4. fig. weak
TKM >> ENG ýe–lenmek : to shake hands
TKM >> ENG ýe–lik : a cushion-like mitt used when baking Traditional Turkmen bread in a clay oven
TKM >> ENG ýepbeşdirmek : to stuff; make bulging
TKM >> ENG ýer titremesi : earthquake
TKM >> ENG ýeri : well; so : Ùeri näme aýtmakçy? = Well, what would you like to say?
TKM >> ENG ýerlemek : to be settled, to make a place home
TKM >> ENG ýetişmek : I. to be on time, to make (a train, plane) II. 1. to ripen, mature 2. to reach a marriagable age
TKM >> ENG ýgjarmak : to shine
TKM >> ENG ýitirim bolmak : to vanish, be lost, go missing
TKM >> ENG ýokarlanmak : to raise, bring up
TKM >> ENG ýokary çykmak : to climb
TKM >> ENG ýoklamak : to put
ENG >> TKM forge : nalamak
ENG >> TKM forget : unutmak, ýatdan çykarmak
ENG >> TKM forgive : razylaşmak, bagyşlamak
ENG >> TKM fork : şaryk, wilka(r), çarşak
ENG >> TKM form : blank(r), şekel, format(r), görnüş, naýçalamak, resmileşdirmek
ENG >> TKM form a group : toparlamkak, toparlanmak
ENG >> TKM found : döretmek, esaslsandyrmak
ENG >> TKM freeze : do–aklyk, do–durmak, jybarlamak, şatlamak
ENG >> TKM fried corn : patrak
ENG >> TKM friendliness : mylakat
ENG >> TKM friendly : agzybir, alçak
ENG >> TKM frighten away : gypjyndyrmak
ENG >> TKM from head toes : başdan-aýak
ENG >> TKM frost : a–zak, aýaz, buldurçyn, burjy, gyraw, çis–i, do–aklyk
ENG >> TKM frown : çytmak
ENG >> TKM fry : çirkizmek, gowurmak, jyzyrdamak
ENG >> TKM fugitive : gaçgak
ENG >> TKM function : funksiýa(r), ýagdaýlaşmak
ENG >> TKM futile : nähak
ENG >> TKM gab : jedirdemek, gygyrmak
ENG >> TKM gain : bähbit, kuwwatlanmak, nebis, eýelemek
ENG >> TKM galactic : galaktika(r)
ENG >> TKM gallop : çapmak, ö–ürdiklemek
ENG >> TKM gape : ho–karmak, öwelmek
ENG >> TKM gargle : çaýkamak, çyrpmak
ENG >> TKM gasp : demikmek, hopukmak, sojamak
ENG >> TKM gather : çöplemek, ýygmak, toplanmak, üýşürmek, ýygnamak, ykjamlamak, düzmek, toplamak
ENG >> TKM gathering : ýygnak, ýygnanyşyk, ýygym, barlyşyk
ENG >> TKM gentleness : ýumşaklyk
ENG >> TKM genuine : hakyky, tüýs
ENG >> TKM get a little older : garraşmak
ENG >> TKM get across : aşyrmak
ENG >> TKM get angry : gahar gelmek, gazaplanmak
ENG >> TKM get better : ileri, ganymatlaşmak, gowularmak, jyda düşmek, ýokmak, ýokuşmak
ENG >> TKM get cold feet : namartlamak
ENG >> TKM get confused : çolaşmak
ENG >> TKM get dark : i–rik garalmak
ENG >> TKM get dirty : bulaşmak, çorlamak, gäzlemek, hapalanmak, kirlemek
ENG >> TKM get dusty : ça–amak, ça–jarmak
ENG >> TKM get even with : haklaşmak, hasaplaşmak
ENG >> TKM get fixed up : ornaşmak
ENG >> TKM get gutsy : gaýratlanmak
ENG >> TKM get hot : yssylamak
ENG >> TKM get inflamed : tataşmak
ENG >> TKM get lost : azaşmak
ENG >> TKM get mixed up : garjaşmak
ENG >> TKM get news : habarlaşmak, habar tutmak
ENG >> TKM get numb : guruşmak
ENG >> TKM get out : aýrylmak
ENG >> TKM get out of : dyndarmak, dynmak
ENG >> TKM get packed : dykyzlanmak
ENG >> TKM get ready : taýynalmak
ENG >> TKM get rid of : gowzalmak, sabamak, sypmak
ENG >> TKM get sick of : bizar bolmak
ENG >> TKM get skinny : arryklamak
ENG >> TKM get spoiled : azmak
ENG >> TKM get started (about cooking) : atarmak
ENG >> TKM get sunburnt : güne ýanmak
ENG >> TKM get tangled and confused : bulaşmak
ENG >> TKM get tough with : dazarylmak
ENG >> TKM get up : turuzmak, durmak
ENG >> TKM get used to : öwrenişmek, uýgunlaşmak
ENG >> TKM giggle : hikirdi, hikirdemek, hykyrdamak, hykyrdy, pykyrdamak, kikirdemek
ENG >> TKM girdle : bilguşak
ENG >> TKM give : äbermek, gowuşmak
ENG >> TKM give a hand to : arkalaşmak
ENG >> TKM give back : gaýtarmak
ENG >> TKM give birth : dogurmak
ENG >> TKM give birth a goat : owlaklamak
ENG >> TKM give drink : çaýlamak
ENG >> TKM give someone a cold : sowuklatmak
ENG >> TKM give up : ýitirmek, taslamak
ENG >> TKM give up hope : pyssarmak
ENG >> TKM give voice to : agzamak
ENG >> TKM give-and-take : aldym-berdimli
ENG >> TKM given : goýulmak
ENG >> TKM glance : bakyş, göz, nazar
ENG >> TKM glare angrily : alarylmak
ENG >> TKM glass : çüýşe, stakan(r), aýna
ENG >> TKM glide : typmak
ENG >> TKM glisten : balkyldamak
ENG >> TKM glitter : balkyldamak, lowurdamak, ülpüldemek, ýyldyramak
ENG >> TKM glorify : şöhratlanmak
ENG >> TKM glow : labyrdamak
ENG >> TKM gnash : ykyrdamak
ENG >> TKM go : gitmek, ýöremek, gitmek, zomamak, barmak, çykmak
ENG >> TKM go around : aýlanmak
ENG >> TKM go bad : dymjykmak, zaýalanmak, pislemek, uzanmak
ENG >> TKM go by foot : pyýadalamak
ENG >> TKM go for a walk : gezelenç etmek, ka–kamak
ENG >> TKM go missing : ýitirim bolmak, ýitmek
TKM >> ENG üzülmek : 1. to tear off, pluck 2. to settle accounts with, get even with 3. to break off
TKM >> ENG wadalaşmak : to make a pact, negotiate
TKM >> ENG wagyrdamak : to make noise
TKM >> ENG waka : event, situation
TKM >> ENG wakgyldamak : to cluck (like a chicken)
TKM >> ENG waktsina : r. vaccine
TKM >> ENG wakyrdamak : to belly-laugh
TKM >> ENG ýokmak : 1. to come off 2. to get better (of a patient recovering from an illness) 3. fig. to be healthy (of food)
TKM >> ENG ýokuş söz aýtmak : to say unpleasant words
TKM >> ENG ýokuşmak : 1. to come off 2. to get better (of a patient recovering from an illness) 3. fig. to be healthy (of food)
TKM >> ENG ýolgalmak : to be finished, used up
TKM >> ENG ýollamak : to send
TKM >> ENG ýolmak : 1. to pluck, strip off 2. to cut off
TKM >> ENG ýolmalamak : to pluck out
TKM >> ENG ýolukmak : to meet someone
TKM >> ENG ýolunmak : to be broken, to cut off
TKM >> ENG ýomak : pun
TKM >> ENG ýonmak : to shave, plane off
TKM >> ENG ýo–lamak : to catch a cold
TKM >> ENG ýoýmak : to distort, misconstrue
TKM >> ENG ýukalmak : to refine
TKM >> ENG ýumak : skein, claw, tangle
TKM >> ENG ýummak : to close
TKM >> ENG ýumralmak : to round off
TKM >> ENG ýumruklamak : to make a fist
TKM >> ENG ýumruklaşmak : to fist-fight
TKM >> ENG ýumrulmak : to destroy, demolish
TKM >> ENG ýumşak : 1. soft 2. loose, crumbly 3. gentle, meek
TKM >> ENG ýumşaklyk : 1. softness, gentleness 2. looseness
TKM >> ENG ýumşamak : 1. to soften 2. to loosen
TKM >> ENG ýumurmak : to destroy, demolish
TKM >> ENG ýumurtgalamak : to lay eggs
TKM >> ENG ýuwan : liquid, watery, sparse, weak
TKM >> ENG ýuwaşamak : 1. to cram in, stuff 2. to reduce
TKM >> ENG ýuwaşatmak : to diminish, reduce
TKM >> ENG ýuwdunmak : to swallow
TKM >> ENG ýuwgurmak : to knead
TKM >> ENG ýuwmak : to wash
TKM >> ENG ýuwmarlamak : to smooth out
TKM >> ENG ýuwundyrmak : to wash
TKM >> ENG ýuwunmak : to wash oneself
TKM >> ENG ýuwutmak : to swallow
TKM >> ENG ýürek gysmak : to miss
TKM >> ENG ýüz tutmak : to turn to, to appeal to, to apply for
TKM >> ENG ýüze çykmak : to arise
TKM >> ENG ýygjamlatmak : to speed up, make more frequent
TKM >> ENG ýygmak : to pick, gather
TKM >> ENG ýygnak : gathering
TKM >> ENG ýygnamak : 1. to gather, collect 2. to concentrate, store up 3. to pile up, pack up, clean up, tidy up
TKM >> ENG ýygnanmak : 1. to be collected 2. to amass
TKM >> ENG ýygnaşdyrmak : to tidy up
TKM >> ENG ýygrykmak : to become embarassed, perplexed
TKM >> ENG ýygrylmak : 1. to shrink, be shy 2. to waver
TKM >> ENG ýygşyrmak : to hide, conceal
TKM >> ENG ýygyrmak : 1. to crumple, twist, wrinkle 2. to draw in
TKM >> ENG ýykmak : to destroy, demolish, knock down, overthrow
TKM >> ENG ýykylmak : 1. to fall 2. to die 3. to be ruined, wrecked
TKM >> ENG ýykyrdamak : to chuckle
TKM >> ENG ýylamak : to warm up, heat up
TKM >> ENG ýylan : snake
TKM >> ENG ýylatmak : to warm, heat
TKM >> ENG ýyldyramak : to sparkle, glitter, flash
TKM >> ENG ýyldyrym çakmak : lightning to strike
TKM >> ENG ýylgyrmak : to smile
TKM >> ENG ýylmamak : to cut, hew
TKM >> ENG ýylmanak : smooth
TKM >> ENG ýylpyldamak : to twinkle
TKM >> ENG ýylynmak : to warm up, heat
TKM >> ENG ýyrşarmak : to grin, smile
TKM >> ENG ýyrtmak : to tear off, break off
TKM >> ENG ýyrtylmak : to tear, be torn
TKM >> ENG ybarat bolmak : to consist
TKM >> ENG ygşyldamak : to rustle
TKM >> ENG ykjamak : 1. to sway, swing, flicker 2. to shake, rattle, rock
TKM >> ENG ykjamlamak : to gather, collect
TKM >> ENG yklamak : to take shelter
TKM >> ENG ykmak : to linger, loaf around
TKM >> ENG ykyrdamak : to crunch, gnash, creak
TKM >> ENG ykyrdy : creak, scratch
TKM >> ENG ylalaşdyrmak : to reconcile
TKM >> ENG ylalaşmak : to agree, make up, be reconciled
TKM >> ENG ylgamak : to run
TKM >> ENG ymtylmak : 1. to desire, long for 2. to aspire, strive to
TKM >> ENG ynandyrmak : to convince
TKM >> ENG ynanmak : to believe, to trust
TKM >> ENG ynjalyksyzlandyrmak : to alarm, disquiet
TKM >> ENG ynjalyksyzlanmak : to be anxious, to worry
TKM >> ENG ynjamak : to be afflicted, distressed
TKM >> ENG ynjatmak : to grieve
TKM >> ENG y––yldamak : to whine,. snivel
TKM >> ENG yralamak : to swing, rock
TKM >> ENG yramak : to swing, rock
TKM >> ENG yranmak : to swing, rock
TKM >> ENG yra– atmak : to swing, rock
TKM >> ENG yrgyldamak : to vibrate, move
TKM >> ENG yrgyldatmak : to vibrate, oscillate
TKM >> ENG yrmak : to bend, incline
TKM >> ENG yrsaramak : to find fault with
TKM >> ENG ysgamak : to smell
TKM >> ENG ysgynsyzlanmak : to tire, lose energy
TKM >> ENG ysgynsyzlyk : feebleness, weakness
TKM >> ENG ysmanak : spinach
TKM >> ENG ysnyşmak : to become friends
TKM >> ENG yssylamak : to get hot, heat up
TKM >> ENG yşyklamak : to spy, peep
TKM >> ENG yşyklandyrmak : to touch up, brush up, refresh
TKM >> ENG yzarlamak : 1. to track down 2. to trace, follow, look after, watch
TKM >> ENG yzlamak : to whine, snivel
TKM >> ENG zagyrdamak : to shake, tremble
TKM >> ENG zakaz : r. order, command
TKM >> ENG zakaznoý : by order, by command
TKM >> ENG zakyja : jackdaw
TKM >> ENG zarbykdyrmak : to wound, to inflict harm
TKM >> ENG zarbykmak : to be hurt, to be inflamed
TKM >> ENG zar–yldamak : to call, ring
TKM >> ENG zarplandyrmak : to strengthen
TKM >> ENG zarplanmak : to be strengthened
TKM >> ENG zarýadlamak : to load, to charge
TKM >> ENG zarynlamak : to mourn
TKM >> ENG zaýalamak : to pollute, spoil
TKM >> ENG zaýalamak : to spoil, ruin
TKM >> ENG zaýalanmak : to spoil, go bad
TKM >> ENG zerrin bolmak : to be stuffed (from eating)
TKM >> ENG zogdyrylmak : to spurt, gush, rush out
TKM >> ENG zolak : 1. bar 2. band, belt, strip
TKM >> ENG zolakly : striped
TKM >> ENG zomamak : to go, to press forward, to push
TKM >> ENG zomp edip çykak : to jump out, to spring forth suddenly
TKM >> ENG zoraýakdan : by force, forcibly
TKM >> ENG zorlamak : to compell, to force
TKM >> ENG zowlatmak : to shout, cry out
TKM >> ENG zowzuldamak : to worry
TKM >> ENG zy–mak : to throw
TKM >> ENG syndyrmak : to destroy, abolish, annul
TKM >> ENG synlamak : to watch, observe
TKM >> ENG synmak : to abolish
TKM >> ENG sypalamak : to smooth, to pet
TKM >> ENG sypatlandyrmak : to depict, describe
TKM >> ENG sypdyrmak : 1. to miss, let go, let escape 2. to miss 3. to say something accidentally
TKM >> ENG sypjyrmak : to scratch
TKM >> ENG sypmak : 1. to release, escape 2. to get rid of 3. to make a mistake
TKM >> ENG sypynmak : to have free time
TKM >> ENG sypyrmak : to peel, tear off
TKM >> ENG syramak : I. to circle, whirl, spin (sand or snow) II. to sew a blanket, to quilt
TKM >> ENG syrkawlamak : to fall ill, to ache
TKM >> ENG syrkyramak : to ache
TKM >> ENG syrmak : 1. to sweep 2. to shave
TKM >> ENG syrtartmak : to grin, jeer
TKM >> ENG syrykdyrmak : to divert one's attention, to digress
TKM >> ENG syrykmak : to flow, leak, stream
TKM >> ENG syrylmak : diffused, to diffuse (?)
TKM >> ENG syzlamak : to ache, throb
TKM >> ENG syzmak : I. 1. to feel 2. to have a premonition II. to ooze
TKM >> ENG şabyrdamak : to pour, flow, spread
TKM >> ENG şaggyldamak : to make a noise, rustle
TKM >> ENG şagyrdamak : to rustle, make a noise
TKM >> ENG şahalak : branchy
TKM >> ENG şahalamak : to branch out
TKM >> ENG şakäse : bowl
TKM >> ENG şakgalamak : to split
TKM >> ENG şakgyrdamak : to rumble
TKM >> ENG şakgyrdatmak : to rumble
TKM >> ENG şakgyrdy : rumble
TKM >> ENG şalpyldamak : to splash
TKM >> ENG şa–lamak : to ring, jingle
TKM >> ENG şa––yrdamak : to ring, jingle
TKM >> ENG şapak : glow of dusk, glow of dawn
TKM >> ENG şapyrtdatmak : to squelch
TKM >> ENG şaramak : to take with a fork
TKM >> ENG şarkyldamak : to rattle, clatter, knock, rap
TKM >> ENG şarlamak : to rage, seethe
TKM >> ENG şartyldamak : to crack, crackle
TKM >> ENG şatlamak : to freeze, congeal
TKM >> ENG şatlanmak : to enjoy
TKM >> ENG şatyrdamak : to crack, chirp, crackle
TKM >> ENG şemallamak : to be aired out, inflated
TKM >> ENG şemallatmak : to air, inflated
TKM >> ENG şikes : 1. mutilation 2. breakage
TKM >> ENG şorpuldatmak : to squelch
TKM >> ENG şöhratlanmak : to glorify
TKM >> ENG şöwür : wakefulness, care
TKM >> ENG ştamplamak : r. to stamp
TKM >> ENG şugullamak : to carry or bring, inform, slander
TKM >> ENG şumjarmak : to sob
TKM >> ENG şuwlamak : to buzz, honk, hoot, whistle
TKM >> ENG şuwwuldamak : to whistle
TKM >> ENG şybyrdamak : to rustle
TKM >> ENG şyglamak : to buzz, rustle, hiss, whiz
TKM >> ENG şygyrdamak : to rustle
TKM >> ENG şykyrdamak : to rustle
TKM >> ENG şyltak etmek : to slander
TKM >> ENG şyltak : slander
TKM >> ENG şy––yrdamak : to ring, jingle, click
TKM >> ENG şyrdak : hat (esp. for horseback riding)
TKM >> ENG şyrkyldamak : to snap, crack, crackle
TKM >> ENG şyrlamak : to murmur
TKM >> ENG tabak : dish, bowl, cup
TKM >> ENG tabşyrmak : 1. to charge with a comission, to entrust 2. to deliver, hand in, hand over 3. to punish, order
TKM >> ENG tagmalamak : to brand, stigmatize
TKM >> ENG takat : patience
TKM >> ENG takdyr : fate
TKM >> ENG takgaz : herring
TKM >> ENG takmyn : approimately, about, almost: Oba çhenli takmyn 2 kilometer ýol ýöremeli bolarcyn = You should reach the village in about 2 kilometers.
TKM >> ENG takmynan : almost
TKM >> ENG taksi : r. taxi
TKM >> ENG taktika : r. tactic
TKM >> ENG takyk : exact
TKM >> ENG takyklamak : to specify
TKM >> ENG takyklyk : exactness, precision
TKM >> ENG takyr : I. bald II.smooth, plain, lank
TKM >> ENG takyramak : to be empty
TKM >> ENG takyrdamak : to rumble
TKM >> ENG takyrdatmak : to rumble
TKM >> ENG takyrlyk : cracked desert area
TKM >> ENG talamak : to rob, plunder
TKM >> ENG tamakin : inept person
TKM >> ENG tamam bolmak : to finish, end
TKM >> ENG tamamlamak : to finish, end
TKM >> ENG tamamlanmak : to finish, complete, accomplish
TKM >> ENG tamdyr : clay oven for baking çörek
TKM >> ENG tamşanmak : 1. to bite through, take a bite 2. to lick one's lips
TKM >> ENG tanalmak : to introduce
TKM >> ENG tanamak : 1. to know somebody 2. to recognize
TKM >> ENG tankytlamak : to critique
TKM >> ENG bosmak : to flee
TKM >> ENG boşatmak : to empty, unload
TKM >> ENG botlamak : to birth, to calve
TKM >> ENG boýamak : to paint
TKM >> ENG boýun almak : to admit, confess
TKM >> ENG bozgak : trouble-maker
TKM >> ENG bozgaklyk : trouble, sedition
TKM >> ENG bozmak : 1. to erase 2. to ruin
TKM >> ENG bozylmak : to be ruined
TKM >> ENG böwüsmek : to penetrate, break through
TKM >> ENG bugarmak : to evaporate
TKM >> ENG bukdaklamak : to creep, to sneak
TKM >> ENG bukmak : to conceal, hide away : Ol otlyçöpi çagalardan bukýar = She hides the matches from the kids
TKM >> ENG bulak : spring, tap
TKM >> ENG bulamak : to mix, stir
TKM >> ENG bulanmak : 1. to be mixed, stirred 2. to feel nauseous, vomitous
TKM >> ENG bulaşdyrmak : to mix up
TKM >> ENG bulaşmak : 1. to get dirty 2. to get tangled and confused
TKM >> ENG bulaýlamak : to wave, brandish
TKM >> ENG bulukmak : to increase
TKM >> ENG burawlamak : to drill, bore
TKM >> ENG burmak : to twist, whirl
TKM >> ENG burugsamak : to puff, swirl, curl (of smoke)
TKM >> ENG buşlamak : to bring good tidings : Ol meni– oglumy– bolanyny buşlady = He brought me the news of my son's birth
TKM >> ENG butnamak : to move : Butnaman dur! = Stand still!
TKM >> ENG buýrak : curl, curly = buýrak saçly ýigit = curly-haired lad
TKM >> ENG buýsanmak : to be proud
TKM >> ENG buýurmak : to order, command
TKM >> ENG byçgylmak : to saw
TKM >> ENG byzmyk : pancake, crepe
TKM >> ENG çagarmak : to call, invite
TKM >> ENG çagsamak : 1. to be destroyed 2. to be old
TKM >> ENG çagsyldamak : to rustle
TKM >> ENG paýlasşmak : to divide
TKM >> ENG peç etmek : to bake
TKM >> ENG peçatlamak : to seal, stamp
TKM >> ENG penalamak : to defend, shelter
TKM >> ENG penalanmak : to defend oneself
TKM >> ENG perişan bolmak : to be upset
TKM >> ENG pessaýlamak : to land an airplane
TKM >> ENG peýda bolmak : to emerge
TKM >> ENG peýdalanmak : to make oneself useful
TKM >> ENG pirog : r. cake
TKM >> ENG piro£ny : r. little cakes
TKM >> ENG pisint oturmak : to like
TKM >> ENG plakat : r. poster, placard
TKM >> ENG planaşdyrmak : r. to plan
TKM >> ENG plomwalamak : r. to seal, fill in
TKM >> ENG pollamak : 1. to lay, spread 2. to pave
TKM >> ENG polýak : r. Pole
TKM >> ENG poroşak : r. powder
TKM >> ENG praktika : r. practice
TKM >> ENG tanyş bolmak : to meet (lit. to become acquaintance)
TKM >> ENG tanyşdyrmak : 1. to introduce 2. to acquaint
TKM >> ENG tanyşmak : 1. to meet, make acquaintance 2. to be introduced to
TKM >> ENG ta––yrdamak : to peal, thunder, rattle
TKM >> ENG tapawutlandyrmak : to distinguish, differentiate
TKM >> ENG tapawutlanmak : 1. to differ 2. to be noted, to stand out
TKM >> ENG tapbatlamak : to pat
TKM >> ENG taplamak : 1. to whet, grind, sharpen 2. to kill or slaughter
TKM >> ENG taplanmak : to be hardened, tempered
TKM >> ENG tapmak : 1. to find, come across 2. to think out, devise 3. to find, discover 4. to determine, designate, define 5. to receive, get, obtain
TKM >> ENG tapylmak : to be found
TKM >> ENG tapyrdamak : to stomp
TKM >> ENG tapyşmak : to help to find something
TKM >> ENG taraşlamak : 1. to cleanse, polish, clean 2. to grind, polish
TKM >> ENG tarkyldamak : to knock, rap, rattle
TKM >> ENG tarkyldatmak : to knock, rap, rattle
TKM >> ENG tarlamak : to buzz, honk, hoot, whistle
TKM >> ENG tarpyldatmak : to stamp, trample
TKM >> ENG tarsuldamak : to knock, rap
TKM >> ENG tartmak : 1. to pull, draw, tow 2. to stretch, drain, pull
TKM >> ENG taryp etmek : to speak highly
TKM >> ENG taryplamak : to praise
TKM >> ENG taslamak : to give up
TKM >> ENG tassyklamak : to ratify
TKM >> ENG tassyklanmak : to be ratified
TKM >> ENG taşlamak : to throw with force
TKM >> ENG tataşmak : to inflame, get inflamed
TKM >> ENG taýak : stick, cane, club, pole
TKM >> ENG taýaklamak : to knock
TKM >> ENG taýçanak : foal, colt
TKM >> ENG taýgançak : 1. slippery 2. rink, mangle (?)
TKM >> ENG taýlamak : to balance
TKM >> ENG taýmak : to slide, slip
TKM >> ENG taýyarlamak : 1. to prepare 2. to cook 3. to compose, make up
TKM >> ENG taýynalmak : to prepare, get ready
TKM >> ENG taýzarmak : to stick out
TKM >> ENG teklip etmek : to make an offer
TKM >> ENG telek : erroneous, mistaken
TKM >> ENG tertibe çagyrmak : to discipline, call order
TKM >> ENG täsir galdyrmak : to impress
TKM >> ENG tibirdemek : to tremble, shake, shiver
TKM >> ENG timarlamak : to bring, lead, result
TKM >> ENG tisginmek : to start, shudder, shake up
TKM >> ENG titremek : 1. to tremble, shiver 2. to shake, quake
TKM >> ENG titretmek : to be shaken
TKM >> ENG titrewuk : tremble, shake
TKM >> ENG togalak : sphere, spherical
TKM >> ENG togalamak : 1. to roll, drive, ride 2. to wheel, roll along
TKM >> ENG togalanmak : to sweep, move, flow
TKM >> ENG togtamak : 1. to stop, pause 2. to cease
TKM >> ENG tokgalamak : to crumple
TKM >> ENG tokmak : mallet, wooden hammer
TKM >> ENG tolgundyrmak : to agitate, excite, worry (someone)
TKM >> ENG tomazak : dung beetle
TKM >> ENG toparlamkak : to form a group
TKM >> ENG toparlanmak : to form a group
TKM >> ENG topbak : heap, pile, a lot of
TKM >> ENG toplamak : to gather or collect
TKM >> ENG toplanmak : to gather, assemble, prepare
TKM >> ENG toprak : ground, earth, land : Ene toprak = Mother Earth
TKM >> ENG topulmak : 1. to dash, rush, plunge, dart 2. to have a fit
TKM >> ENG tormoz : r. break
TKM >> ENG torsarmak : to be offended
TKM >> ENG tort : r. cake
TKM >> ENG tos-toslamak : to invent, contrive, design
TKM >> ENG towakga : request, petition
TKM >> ENG towlamak : to turn, twist, rotate
TKM >> ENG towlanmak : to twist, turn, roll
TKM >> ENG towusmak : to jump, spring, leap
TKM >> ENG toýlamak : to organize a party, have a party
TKM >> ENG toýnak : hoof
TKM >> ENG tozamak : to dust
TKM >> ENG tozanlamak : to become dusty
TKM >> ENG tozatmak : to dust
TKM >> ENG tozdurmak : to wear out (by use)
TKM >> ENG tozmak : 1. to wear out 2. to be bankrupt
TKM >> ENG töhmet atmak : to slander
TKM >> ENG töwir (galdyrmak) : post-meal prayer
TKM >> ENG traktor : r. tractor
TKM >> ENG traktorçy : r. tractor driver
TKM >> ENG tukatlanmak : to grieve, long
TKM >> ENG turmak : 1. to stand up 2. to awake
TKM >> ENG turşamak : to turn sour
TKM >> ENG turuzmak : 1. to get up, make stand 2. to waken 3. to begin, to undertake
TKM >> ENG turuzmak : to wake someone
TKM >> ENG tussag etmek : to arrest, take prisoner
TKM >> ENG tutaşdyrmak : to heat, rouse, unleash, set loose
TKM >> ENG tutmak : 1. to hold, support, keep 2. to catch 3. to hire out, employ 4. to fill, crowd, imbue 5. to stretch, draw in, pull in
TKM >> ENG tutnak : assault, onslaught, onset
TKM >> ENG türmä basmak : to imprison
TKM >> ENG tygşytlamak : to save, economize
TKM >> ENG tygşytlamak : to spare
TKM >> ENG tykyramak : to waver
TKM >> ENG tykyrdamak : 1. to rumble 2. to knock, rap, rattle
TKM >> ENG tykyrdatmak : to knock, rap, rattle, clatter
TKM >> ENG typmak : to slide, glide, slip
TKM >> ENG tyrkyldamak : to knock, rap, throb, rattle
TKM >> ENG tyrkyldatmak : to knock, rap, throb, rattle
TKM >> ENG uçmak : 1. to fly 2. to stagger 3. to disappear, vanish
TKM >> ENG uçramak : 1. to come across, meet, receive, welcome 2. to undergo, be exposed to
TKM >> ENG uçurmak : to rock, swing, shake
TKM >> ENG ugramak : 1. to set off, embark 2. to direct, refer, send
TKM >> ENG ugratmak : 1. to see off 2. to set off for 3. to embark upon
TKM >> ENG ugrukdyrmak : to put right, in order, to set straight
TKM >> ENG ugurlaşmak : to agree upon, arrange
TKM >> ENG uklamak : to sleep, fall asleep
TKM >> ENG ulalmak : 1. to magnify, enlarge 2. to grow, increase
TKM >> ENG ulaltmak : 1. to increase, make larger 2. to grow, rear 3. to raise, promote 4. to swell up, puff up, exaggerate
TKM >> ENG ulanmak : to use, utilize
TKM >> ENG ullakan : 1. big, heavy 2. grownup
TKM >> ENG ulumsyramak : to put on airs
TKM >> ENG umumylaşdyrmak : to sum up
TKM >> ENG unamak : to find, come across
TKM >> ENG unutmak : to forget
TKM >> ENG urmak : to strike
TKM >> ENG urnamak : to combine
TKM >> ENG urunmak : 1. to fight, beat 2. to toss, jerk
TKM >> ENG uruşmak : 1. to struggle, fight 2. to wage war
TKM >> ENG ak : small, little, fine
TKM >> ENG uşamak : to become smaller
TKM >> ENG uşatmak : 1. to make smaller, shallower 2. to exchange, barter
TKM >> ENG utandyrmak : to embarass, to shame
TKM >> ENG utanmak : to be shy, ashamed of
TKM >> ENG utdurmak : to lose
TKM >> ENG utgaşdyrmak : to combine
TKM >> ENG utgaşmak : to unite
TKM >> ENG utmak : to win
TKM >> ENG utulmak : to lose (a game)
TKM >> ENG uwlamak : to howl
TKM >> ENG uwlundyrmak : to cause pain
TKM >> ENG uýalmak : to be shamed
TKM >> ENG uýamak : to go sour
TKM >> ENG uýanlamak : to bridle
TKM >> ENG uýgunlaşdyrmak : to adapt
TKM >> ENG uýgunlaşmak : to get used to
TKM >> ENG uzak : 1. far, distant 2. long, for a long time 3. whole, intact
TKM >> ENG uzaklaşdyrmak : 1. to postpone, put off 2. to draw out, drag out
TKM >> ENG uzaklaşmak : to become distant, move away from
TKM >> ENG uzaklyk : 1. length 2. distance 3. longitude
TKM >> ENG uzalmak : to be lengthened
TKM >> ENG uzaltmak : 1. to lengthen 2. to prolong
TKM >> ENG uzanmak : to lie down, to go to bed
TKM >> ENG uzatmak : to stretch out, extend
TKM >> ENG ünjalmak : to calm down, subside, become quiet
TKM >> ENG üstün çykmak : to win, conquer, vanquish
TKM >> ENG sazak : type of tree
TKM >> ENG sazlamak : to make accurate, intact
TKM >> ENG sem bolmak : to pause, hesitate sem bol!=shut up!
TKM >> ENG sezewar bolmak : to face difficulties and overcome them
TKM >> ENG silkmek : 1. to shake 2. to brush off
TKM >> ENG siloslamak : to make hay
TKM >> ENG siltemek : to jolt or shake
TKM >> ENG sintaksis : r. syntax
TKM >> ENG sintaktik : r. synthetic
TKM >> ENG sogurmak : to pull out
TKM >> ENG sojamak : to gasp
TKM >> ENG sokgarylmak : to be snoopy
TKM >> ENG sokjamak : to suck
TKM >> ENG sokmak : to insert
TKM >> ENG solmak : 1. to fade 2. to wilt
TKM >> ENG so–abaka : adv. later
TKM >> ENG so–lamak : to complete, finish
TKM >> ENG soramak : to ask, question
TKM >> ENG soraşmak : to ask someone a question
TKM >> ENG sorkuldmak : to throb,beat
TKM >> ENG sormak : 1. to suck 2. to absorb
TKM >> ENG sortdurmak : to be angry
TKM >> ENG sortlamak : to sort
TKM >> ENG sowamak : 1. to cool 2. to become disinterested
TKM >> ENG sowatmak : to become literate
TKM >> ENG sowmak : 1. to consume 2. to divert 3. to urn around 4. to complete
TKM >> ENG sowuklamak : to catch a cold
TKM >> ENG sowuklatmak : to give someone a cold
TKM >> ENG sowulmak : 1. to turn 2. to finish 3. to by-pass, to avoid
TKM >> ENG sowurmak : 1. to have a dust storm 2. to blow money carelessly
TKM >> ENG soýmak : 1. to skin 2. to scratch 3. to cut off
TKM >> ENG soýulmak : 1. to shed hair 2. to flake (skin)
TKM >> ENG sökmek : 1. to take apart 2. to rip out a seam 3. to plow 4. to reinvestigate
TKM >> ENG söwda etmek : to make a trade
TKM >> ENG söwdalaşmak : to bargain, haggle
TKM >> ENG sözlemek : to speak
TKM >> ENG spartakiýada : r. olympics
TKM >> ENG spektakl : r. spectile
TKM >> ENG stakan : r. glass
TKM >> ENG subut bolmak : to be proven
TKM >> ENG subut etmek : to prove, make clear
TKM >> ENG sudlaşmak : to sue
TKM >> ENG sumat bolmak : to disappear 2. to disguise 3. to conceal
TKM >> ENG suratlandyrmak : to depict, describe
TKM >> ENG surnukmak : to suffer, to be tortured
TKM >> ENG susak : ladle
TKM >> ENG susmak : to scoop
TKM >> ENG suwamak : to plaster
TKM >> ENG suwarmak : to water
TKM >> ENG suwjarmak : 1. to soak 2. to sentimentalize over
TKM >> ENG suwlamak : to spray
TKM >> ENG suwsamak : to be thirsty
TKM >> ENG süem barmak : pointer finger
TKM >> ENG süllümbaý : to be wet, to be soaked
TKM >> ENG süu goşamak : to feel sick 2. to be numb
TKM >> ENG wa–kyrmak : to wail
TKM >> ENG warak : no-good, worthless
TKM >> ENG warkyldamak : to croak
TKM >> ENG warsaky : chatter, gossip
TKM >> ENG waýkyrmak : to cry out
TKM >> ENG wazypdamak : to buzz
TKM >> ENG wepat bolmak : to die
TKM >> ENG wyşyrdamak : to whisper, gossip
TKM >> ENG ýabşyrmak : to sew into
TKM >> ENG ýadamak : to tire, grow weary
TKM >> ENG ýadatmak : to tire out
TKM >> ENG ýadyrgamak : to shun, avoid
TKM >> ENG ýagdaýlaşmak : to operate, function
TKM >> ENG ýaglamak : to grease, oil
TKM >> ENG ýagmak : to precipitate
TKM >> ENG ýagşylandyrmak : to improve
TKM >> ENG ýagşylanmak : to be improved, grow more beautiful
TKM >> ENG ýagşylaşmak : to be improved, grow more beautiful
TKM >> ENG ýagtylmak : 1. to dawn 2. to brighten
TKM >> ENG ýagtyltmak : 1. to ellucidate 2. to illuminate
TKM >> ENG ýakymly : nice, pleasant
TKM >> ENG ýakymsyz : mean
TKM >> ENG ýakyn : near
TKM >> ENG ýakynda : the other day
TKM >> ENG ýalanaç : naked
TKM >> ENG ýalkamak : to pardon or spare : ta–ry ýalkasyn = thank you
TKM >> ENG ýal–yş : mistake
TKM >> ENG ýal–yşdyrmak : to confuse, muddle, mix up
TKM >> ENG ýal–yşmak : to be mistaken
TKM >> ENG ýalpak : 1. shallow 2. small, petty
TKM >> ENG ýaltaklamak : to examine, take a view of
TKM >> ENG ýaltanmak : to be idle, lazy, to tire
TKM >> ENG ýamamak : 1. to mend, repair 2. to sharpen
TKM >> ENG ýamanlamak : 1. to slander 2. to talk, say
TKM >> ENG ýanamak : 1. lean 2. to press 3. to oppress
TKM >> ENG ýa–ak : cheek
TKM >> ENG ýa–y ýakynda : recently
TKM >> ENG ýapbaşak : slope, pitch
TKM >> ENG ýapbaşdyrmak : to flatten
TKM >> ENG ýapbaşmak : to flatten
TKM >> ENG ýaplamak : to lean
TKM >> ENG ýaplanmak : to lean against
TKM >> ENG ýapmak : 1. to close 2. to cover 3. to bake 4. to enclose, affix 5. to finish, to end
TKM >> ENG ýaprak : leaf
TKM >> ENG ýapraklamak : to be leafy, grow leaves
TKM >> ENG ýapynja : cape, cloak
TKM >> ENG ýapyşdyrmak : to stick (something into something else)
TKM >> ENG ýapyşmak : 1. to stick to, hold fast to 2. to be pasted to
TKM >> ENG ýaraglandyrmak : to arm someone
TKM >> ENG ýaraglanmak : to take up arms, arm oneself
TKM >> ENG ýaragsyzlandyrmak : to disarm
TKM >> ENG ýaragsyzlanmak : to lay down arms
TKM >> ENG ýaralamak : to wound
TKM >> ENG ýaramak : to like
TKM >> ENG ýaramazlaşmak : to deteriorate, worsen
TKM >> ENG ýaranmak : to please
TKM >> ENG ýaraşdyrmak : to reconcile (others to others)
TKM >> ENG ýaraşmak : to make up (become friends)
TKM >> ENG ýaratmak : to use, employ
TKM >> ENG ýarmak : 1. to cut up 2. to blow up, explode
TKM >> ENG ýarmaşmak : to climb
TKM >> ENG ýarsmak : 1. to be warped 2. to be offended, disgusted
TKM >> ENG ýarylmak : 1. to crack, split 2. to explode
TKM >> ENG ýaryşmak : to race, compete
TKM >> ENG ýasamak : to craft, make
TKM >> ENG ýassanmak : to lean on one's elbows
TKM >> ENG ýasylamak : to flatten
TKM >> ENG ýaşamak : to live
TKM >> ENG ýaşarmak : to water
TKM >> ENG ýaşmak : "yashmak", traditional bridal mouth covering
TKM >> ENG ýaşyrmak : to conceal, hide
TKM >> ENG ýatak : 1. bread 2. stall for animals
TKM >> ENG ýatakhana : hostel, home
TKM >> ENG ýatalatmak : to remind
TKM >> ENG ýatdan çykarmak : to forget
TKM >> ENG ýatlamak : to remember
TKM >> ENG ýatmak : to lie down, sleep
TKM >> ENG ýatyrmak : to abolish
TKM >> ENG ýazdyrmak : 1. to unbutton, unfasten 2. to lower, launch, set loose, slacken
TKM >> ENG ýazgarmak : to accuse of, charge with
TKM >> ENG ýazlamak : to lead, guide, conduct
TKM >> ENG ýazmak : I. to lay down; write II. to become loose, unfastened III. 1. to spread 2. to smooth, iron, press
TKM >> ENG ýazylmak : to subscribe
TKM >> ENG oturmak : sit
TKM >> ENG oturtmak : to plant
TKM >> ENG owadanlamak : to make beautiful
TKM >> ENG owadanlanmak : to be beautified
TKM >> ENG owazlanmak : to be heard
TKM >> ENG owkalamak : to massage; to work up
TKM >> ENG owlak : baby goat
TKM >> ENG owlaklamak : to give birth to a goat
TKM >> ENG owmak : to crumble
TKM >> ENG ownamak : to become small
TKM >> ENG ownatmak : 1. to make smal 2. to change money ( to break a bill)
TKM >> ENG owranmak : to crumble
TKM >> ENG owratmak : to make something crumble
TKM >> ENG oýa : awake
TKM >> ENG oýanmak : to wake up
TKM >> ENG oýarmak : to awaken; call
TKM >> ENG oýkamak : 1. to rub 2. to grate; grind
TKM >> ENG oýkanjyramak : to fidget
TKM >> ENG oýkanmak : to rub oneself
TKM >> ENG oýlamak : to suppose
TKM >> ENG oýlanmak : to reason; debate
TKM >> ENG oýlap tapmak : to invent
TKM >> ENG oýmak : 1. thimble 2. v. to hollow; chisel; gouge
TKM >> ENG oýnamak : to play
TKM >> ENG oýtak : naturally formed bakja
TKM >> ENG oýunjak : toy
TKM >> ENG ozmak : to overtake
TKM >> ENG örmek : 1. to knit 2. to braid 3. to break out (in a rash)
TKM >> ENG örüzmek : to wake someone up
TKM >> ENG ötünç soramak : toapologize
TKM >> ENG öý hojalykçy : homemaker
TKM >> ENG öýkelemek : to be offended; take offence
TKM >> ENG özbaşdak : independent
TKM >> ENG özbaşdaklyk : independence, self-rule
TKM >> ENG paçak : peel, rind
TKM >> ENG pajalamak : to prosper, thrive
TKM >> ENG pak : empty
TKM >> ENG paket : r. packet
TKM >> ENG pakgarçak : blister, bump
TKM >> ENG pakgarmak : to swell
TKM >> ENG pakyrdamak : to laugh loudly
TKM >> ENG palak : rotten
TKM >> ENG palçykyldamak : to make muddy
TKM >> ENG pallamak : to yawn
TKM >> ENG paltalamak : to chop with an axe
TKM >> ENG pa–lamak : to brag
TKM >> ENG papak : cap
TKM >> ENG parahatlanmak : to make peaceful
TKM >> ENG paramak : 1. to reveal oneself 2. to crack
TKM >> ENG parçalamak : to scrap
TKM >> ENG parhlandyrmak : to differentiate
TKM >> ENG parhly bolmak : to distinguish
TKM >> ENG parkyldamak : to plumpen, fatten
TKM >> ENG parlak : sunshine, radiance
TKM >> ENG parlamak : to radiate
TKM >> ENG partlamak : to explode
TKM >> ENG pasyrdamak : 1. to soar 2. to wave
TKM >> ENG paşmak : 1. to realize 2. anat. sole (of foot)
TKM >> ENG patlamak : to hit, strike
TKM >> ENG patrak : fried corn
TKM >> ENG paýawlamak : to finish
TKM >> ENG paýdyrmak : to trample
TKM >> ENG paýlamak : to divide
TKM >> ENG paýlanmak : to be divided
TKM >> ENG kertmek : 1. to cut slightly; make an incision 2. to eat away 3. to leave (something)
TKM >> ENG keser : "keser", a special knife used in carpet-making
TKM >> ENG kärhana : undertaking; venture
TKM >> ENG kokamak : to stink
TKM >> ENG konkretleşdirmek : r. to make specific, spell out
TKM >> ENG kosmetika : r. make-up, cosmetics
TKM >> ENG kospektirlemek : r. to abstract; make an abstract of
TKM >> ENG kowalamak : to drive (cattle)
TKM >> ENG kowalaşmak : to drive (cattle)
TKM >> ENG kowalmak : to chase, follow
TKM >> ENG kowmak : 1. to drive on (cattle) 2. to dismiss, fire, discharge 3. to exile
TKM >> ENG köklemek : I. 1. to baste 2. to quilt II. to take pleasure in
TKM >> ENG köl : lake
TKM >> ENG köw salmak : to look; peep (over, under, behind, etc...)
TKM >> ENG köwmek : 1. to dig 2. to make a hole in 3. to wash away, erode
TKM >> ENG köwüşşi : shoemaker
TKM >> ENG köýnekçe : dressmaker
TKM >> ENG kuwwatlanmak : 1. to aquire, gain 2. to stand
TKM >> ENG kül-owram (bolmak) : to spit up
TKM >> ENG kül-peekun etmek : to break; shatter; smash
TKM >> ENG kül-uşak : to spit up
TKM >> ENG kynlaşdyrmak : to complicate
TKM >> ENG kynlaşmak : to become complicated
TKM >> ENG labyrdamak : to blaze; flare up; glow; burn
TKM >> ENG lagşamak : to collapse; fall into pieces
TKM >> ENG lak atmak : 1. to start to speak 2. to brush against
TKM >> ENG lak bolmak : to conceal; keep secret
TKM >> ENG lak : r. lacquer
TKM >> ENG lakam : nickname
TKM >> ENG lakgy : talkative
TKM >> ENG lakgyldamak : to chat
TKM >> ENG laklamak : to lacquer
TKM >> ENG lakyrdamak : to seeth; bubble
TKM >> ENG lakyrdy : bubbling, gurgling
TKM >> ENG lapykeç bolmak : 1. to be dispirited 2. to be disappointed
TKM >> ENG lasyrdamak : to brew; digest
TKM >> ENG laýyk bolmak : to conform
TKM >> ENG leji çykmak : 1. to become worn out 2. to become fatigued
TKM >> ENG lejini çykarmak : to wear out
TKM >> ENG lenç bolmak : to be hackneyed; tritel; banal
TKM >> ENG läle kakmak : to sing the "Läle Jana" (traditional Turkmen song)
TKM >> ENG lokgalamak : to crumple
TKM >> ENG lomaylygyna satmak : to sell wholesale
TKM >> ENG lo–kuldamak : to be afraid of
TKM >> ENG lorsuldamak : fire
TKM >> ENG lowlamak : to blaze; flare up
TKM >> ENG lowurdamak : 1. to shine; glitter 2. to sparkle 3. to blaze
TKM >> ENG lü– basmak : to do the boundary strip
TKM >> ENG lygyrdamak : to gurgle
TKM >> ENG madyrdamak : to talk; chatter
TKM >> ENG magallaklamak : to appear in the distance
TKM >> ENG magtamak : to praise
TKM >> ENG magtanmak : to brag, to boast
TKM >> ENG makala : article (of magazine)
TKM >> ENG maksat : aim, purpose
TKM >> ENG maksatly : having a specific purpose
TKM >> ENG makul : acceptable
TKM >> ENG makulatura : 1. pages spoiled in printing 2. rubbish
TKM >> ENG makullamak : to approve of
TKM >> ENG malalamak : to harrow
TKM >> ENG marka : r. 1. postage stamp 2. make, model; brand
TKM >> ENG pudak : branch, twig
TKM >> ENG pudaklamak : to branch out
TKM >> ENG pugtalandurmak : 1. to consolidate 2. to stabilize
TKM >> ENG pyçak : knife, blade
TKM >> ENG pyçaklamak : to knife, stab
TKM >> ENG pykyrdamak : 1. to seethe 2. to chuckle, giggle
TKM >> ENG pylçamak : to crack, strike
TKM >> ENG pyntyklamak : 1. to enlist, recruit 2. to dial (telephone)
TKM >> ENG py–kyrmak : to leap
TKM >> ENG pyrlamak : 1. to twist, twirl 2. to roll up
TKM >> ENG pyrlanmak : to twist oneself
TKM >> ENG pyssarmak : 1. to wither, fade 2. to give up hope
TKM >> ENG pyşyrdamak : to whisper
TKM >> ENG pytramak : 1. to crumble 2. to disperse
TKM >> ENG pyýadalamak : to go by foot
TKM >> ENG pyzmak : to hurl, fling
TKM >> ENG rahatlanmak : to calm down; subside; become quiet
TKM >> ENG rahatsyzlandyrmak : to alarm; disquiet; disturb
TKM >> ENG rahatsyzlanmak : to be upset; anxious; alarmed
TKM >> ENG raketa : r. rocket
TKM >> ENG raýat- bolmak : to become a citizen
TKM >> ENG razylaşmak : 1. to make an agreement 2. to forgive 3. to reconcile
TKM >> ENG razylaşmak : to agree
TKM >> ENG reaksion : r. reactionary
TKM >> ENG reaksiýa : r. reaction
TKM >> ENG reaktiw : r. reactive
TKM >> ENG redaksion : r. editing
TKM >> ENG redaksiýa : r. editorial staff
TKM >> ENG redaktirlemek : r. to edit
TKM >> ENG redaktor : r. editor
TKM >> ENG redaktorlyk : r. editorship
TKM >> ENG rowa bolmak : to be worthy
TKM >> ENG rowaçlanmak : to attain success
TKM >> ENG ruhlandyrmak : to inspire
TKM >> ENG ruhlanmak : to feel inspired
TKM >> ENG rusçalamak : to speak in Russian
TKM >> ENG rýukzak : r. rucksack,backpack
TKM >> ENG sabamak : 1. to diminish 2. to release, to get rid of 3. to be empty
TKM >> ENG sabynlamak : to wash with soap
TKM >> ENG sagalmak : to recover
TKM >> ENG sagdynlaşdyrmak : to cure, treat, take care of
TKM >> ENG sagdyrmak : to make someone milk a cow
TKM >> ENG sagmak : to milk
TKM >> ENG sagynmak : to pause, hesitate, delay
TKM >> ENG sak : vigilant, watchful
TKM >> ENG saka : divide, watershed
TKM >> ENG sakar kelle : bald
TKM >> ENG sakaw : stutterer
TKM >> ENG sakçy : watchman
TKM >> ENG sakgal : beard
TKM >> ENG saklamak : 1. to keep 2. to store 3. to detain 4. to take care of, oversee, act as a guardian 5. to retain 6. to support 7. to keep from someone 8. to make someone do something
TKM >> ENG saklanan : second-hand
TKM >> ENG saklanmak : to restrain one's self
TKM >> ENG saklaýyş : upkeep, maintenence
TKM >> ENG sakydamak : to tweet sakyrdama!=shut up!
TKM >> ENG sakynmak : to stutter
TKM >> ENG sakyrtga : skin burrowing animal, chigger
TKM >> ENG salamlaşmak : to greet, say "hi"
TKM >> ENG salgamak : to wave, flap
TKM >> ENG salgy atmak : to find out about
TKM >> ENG salgylanmak : to refer to, cite
TKM >> ENG salkynlamak : to become cool
TKM >> ENG sallamak : to lower, cast down, drop, hang
TKM >> ENG sallançak : 1. crib 2. swing
TKM >> ENG sallanmak : 1. to hang 2. to be hung
TKM >> ENG salmak : 1. to place, put 2. to build jaý salmak=to build a house 3. işe salmak=to help someone get a job 4. abraýdan salmak=to dishonor 5.
TKM >> ENG salparmak : to dangle
TKM >> ENG salym : one moment bir salym aýak çekmek=to stop for one moment
TKM >> ENG samahylamak : to chatter
TKM >> ENG samramak : to mutter, mumble
TKM >> ENG san-sajak : a lot, an exaggerated amount
TKM >> ENG sanamak : to count
TKM >> ENG sanaşmak : to talk back
TKM >> ENG sançmak : to stab with a dagger
TKM >> ENG sandyramak : to tremble, shake, shudder
TKM >> ENG sandyrawuk : trembling, shaking
TKM >> ENG sanjak : safety pin
TKM >> ENG sanjamak : to prick
TKM >> ENG sansyz-sanjak-syz : a lot
TKM >> ENG sa–almak : sa–alyp durmak=to stop numb/ stop dead
TKM >> ENG sa––yldamak : sandyramak=to shake, shiver
TKM >> ENG sapak : I. thread II. lesson
TKM >> ENG saplamak : to clarify, purify, leanse
TKM >> ENG saplanmak : to be cleaned, purified
TKM >> ENG sapmak : 1. to thread a needle 2. to immunize a plant 3. to combine
TKM >> ENG saralmak : 1. to become yellow 2. to make yellow
TKM >> ENG saramak : 1. to spin 2. to wrap 3. to tie
TKM >> ENG sargamak : 1. to confide 2. to order
TKM >> ENG sarkmak : to drip
TKM >> ENG sarkyrmak : to make something drip
TKM >> ENG sarmak : sargamak=1. to confide 2. to order
TKM >> ENG sarnamak : to mutter, mumble
TKM >> ENG sarpa goýmak : to respect
TKM >> ENG sarsdyrmak : to shove, to shake
TKM >> ENG sarsgyn : shoving, shaking
TKM >> ENG sarsmak : 1. to shudder 2. to quiver
TKM >> ENG sarykmak : to dry
TKM >> ENG sataşmak : to meet someone
TKM >> ENG satmak : 1. to sell 2. to betray
TKM >> ENG satyn almak : to buy
TKM >> ENG satynalmak : to sell
TKM >> ENG sawçy : machmaker
TKM >> ENG sawçylar : matchmaker
TKM >> ENG sawçylyk : matchmakerness
TKM >> ENG saýgarmak : to distinguish
TKM >> ENG saýgylamak : to whip
TKM >> ENG saýhallaşdyrmak : to put in order, organize
TKM >> ENG saýlamak : to choose
TKM >> ENG saýlanmak : 1. to be chosen
TKM >> ENG saýmak : I. 1. to consider 2. to think II. 1. to tousle, churn up 2. to beat up
TKM >> ENG saýpallamak : to subside, hall, decrease
TKM >> ENG saýrak : singing saýrak guş=singing bird
TKM >> ENG saýramak : to sing
TKM >> ENG me : used as English: "take it!", "here!"
TKM >> ENG meşgullanmak : to be occupied (with); to be engaged (in)
TKM >> ENG mäş : a little green pea-like bean used to make soup
TKM >> ENG mätäç bolmak : to need
TKM >> ENG miras almak : to inherit
TKM >> ENG mizemez : unshakable, unwaivering, steadfast
TKM >> ENG molamak : to moo; bellow
TKM >> ENG monça bolmak : to be glad, happy; to rejoice
TKM >> ENG moýmuldamak : to waddle
TKM >> ENG möwç almak : to spread terror; to rage; to wreak havoc
TKM >> ENG muçakgat : difficulty
TKM >> ENG muçdak : admirer, devotee
TKM >> ENG mü–küldemek : to tremble, shiver, shake
TKM >> ENG myçmak : 1. to miss, fly past(a target) 2. to race, speed along
TKM >> ENG myjjarmakû : to become soft, flabby
TKM >> ENG myjjykû : soaked
TKM >> ENG mylakat : friendliness, affability
TKM >> ENG mylakatly : open-hearted; amiable, affable
TKM >> ENG mylkarmak : to become overripe
TKM >> ENG mynasyp bolmak : to deserve
TKM >> ENG mynçgamak : to knead; work (i.e. clay, leather)
TKM >> ENG mynjyramak : to break into pieces, shatter
TKM >> ENG mynjyratmak : to smash, shatter
TKM >> ENG myssarmak : 1.to lower, let down 2. to wilt; wither
TKM >> ENG nagyşlamak : 1. to decorate; embellish; adorn 2. to embroider
TKM >> ENG naharlamak : 1. to feed 2. to nurse, suckle
TKM >> ENG nakyl : proverb
TKM >> ENG nalamak : 1. to forge 2. to stuff, fill, cram
TKM >> ENG nalamak : 1. to groan; moan 2. to complain (about) 3. to lament
TKM >> ENG namartlamak : to be a coward; be afraid; get cold feet
TKM >> ENG naýçalamak : to form
TKM >> ENG naýzalamak : to prick; stab
TKM >> ENG nähak : vain, futile
TKM >> ENG nähoşlamak : to become ill
TKM >> ENG näsag bolmak : to be ill
TKM >> ENG näsaglamak : to become ill
TKM >> ENG nikalaşmak : to marry
TKM >> ENG nobat : n. queue, turn-taking
TKM >> ENG nobat tutmak : to queue up
TKM >> ENG nobatdaky : next; immediate at hand
TKM >> ENG nogtalamak : to bridle a horse
TKM >> ENG nyglamak : to underline
TKM >> ENG nygtamak : to emphasize
TKM >> ENG nyrhlamak : to appraise; evaluate; assess
TKM >> ENG nysan almak : to take aim
TKM >> ENG nyşanalamak : to take aim
TKM >> ENG oburmak : to erode
TKM >> ENG oburylmak : to be eroded
TKM >> ENG oglan-uçak : little children
TKM >> ENG ogramak : to thieve
TKM >> ENG ogşamak : to kiss
TKM >> ENG ogşaşmak : to kiss eachother
TKM >> ENG ogurlamak : to steal
TKM >> ENG ojak : 1. hearth 2. center; seat (of war)
TKM >> ENG okamak : to read, study
TKM >> ENG okatmak : to teach
TKM >> ENG okdurylmak : to dash; dart
TKM >> ENG oklamak : 1. to toss 2. to load; charge
TKM >> ENG omurmak : to break
TKM >> ENG omzamak : to emphasize; to stress
TKM >> ENG onçakly : not very
TKM >> ENG o–armak : to cope; deal; manage
TKM >> ENG o–atlandyrmak : to make something better
TKM >> ENG o–atlaşmak : to become better
TKM >> ENG o–lamak : to agree
TKM >> ENG o–mak : to be satisfied
TKM >> ENG o–uşmak : to be compatible
TKM >> ENG opmak : broken (used for large things)
TKM >> ENG opurmak : to destroy
TKM >> ENG opurylmak : to be destroyed
TKM >> ENG orak : sickle
TKM >> ENG orakçy : sickler
TKM >> ENG oramak : cover
TKM >> ENG ormak : to reap
TKM >> ENG ornaşdyrmak : to inculcate
TKM >> ENG ornaşmak : to work out; to settle down; to get fixed up
TKM >> ENG ortak : participle
TKM >> ENG ortaky : middle (adj.)
TKM >> ENG oslamak : to expect
TKM >> ENG osmak : to suppose
TKM >> ENG otamak : to destroy (crops)
TKM >> ENG otarmak : to feed grass (to cows etc.)
TKM >> ENG otlamak : 1. to eat grass 2. to burn
TKM >> ENG golaýlamak : to approach
TKM >> ENG goldamak : to support, to aid
TKM >> ENG gollamak : to support
TKM >> ENG gollanmak : to be guided, to follow : Instruktsiýany gollanmady–! = You didn't follow instructions!
TKM >> ENG gomparmak : to put on airs, become full of oneself
TKM >> ENG gondyrmak : to land (a plane)
TKM >> ENG gonmak : to land : Kepderi tama gondy = The dove landed on the roof
TKM >> ENG goňak : dandruff
TKM >> ENG goňralmak : to turn brown
TKM >> ENG goňursamak : to smell strongly (like burning rubber)
TKM >> ENG goparmak : to pull out, tear off
TKM >> ENG gopmak : to fall out, fall off
TKM >> ENG goramak : to protect, defend
TKM >> ENG goranmak : to be protected
TKM >> ENG gorkak : shy, timid
TKM >> ENG gorkaklyk : cowardice
TKM >> ENG gorkmak : to be afraid
TKM >> ENG gorkuzmak : to scare
TKM >> ENG gorsamak : to turn (a corner)
TKM >> ENG gorsanmak : to be unsettled
TKM >> ENG goşmak : to add, add on, append : goşmak almaty = addition sign, plus
TKM >> ENG gow : snake scales
TKM >> ENG gowak : cave
TKM >> ENG gowlamak : to make a bed
TKM >> ENG gowrak : more than
TKM >> ENG gowşak : weak
TKM >> ENG gowşamak : to weaken
TKM >> ENG gowşatmak : to make weak
TKM >> ENG gowşuramak : to convey, deliver
TKM >> ENG gowulandyrmak : to make better, improve
TKM >> ENG gowularmak : to get better
TKM >> ENG gowulaşmak : to make better
TKM >> ENG gowurmak : to fry
TKM >> ENG gowuşmak : 1. to give 2. to reach, make it to : Olar Aşgabada gowuşdylar = They reached Ashgabat
TKM >> ENG gowylandyrmak : to improve
TKM >> ENG gowzalmak : to decrease, get rid of
TKM >> ENG goýmak : 1. to put 2. to put forward, submit 3. used as a modal verb signifying a completed action : alyp goýmak = to make a purchase : edip goýmak = to get (something) done
TKM >> ENG goýulmak : to be placed, given
TKM >> ENG syçramak : 1. to spray, splash 2. to stand on someone's feet suddenly (?)
TKM >> ENG syçratmak : to splash, spray
TKM >> ENG sygmak : to find room
TKM >> ENG sygyrmak : to whistle
TKM >> ENG syhalamak : to slice, cut with a sharp edge
TKM >> ENG sykmak : to squeeze, press
TKM >> ENG sylamak : to respect
TKM >> ENG synamak : to test, experience, undergo, try, attempt
TKM >> ENG synanmak : to try, attempt
TKM >> ENG synçgamak : to pick, poke
TKM >> ENG synçgylawuk : hiccup synçgylawugy– tutmak=to hiccup
TKM >> ENG jyzyrdamak : to fry, sizzle
TKM >> ENG kadalaşdyrmak : to standardize
TKM >> ENG kak : 1. dried melon
TKM >> ENG kaka : 1. father 2. uncle(Balkan dialect)
TKM >> ENG kakabaş : ill-bred, ill-mannered
TKM >> ENG kakamak : 1. to become dry 2. to dry; to become dry
TKM >> ENG kakao : r. cocoa
TKM >> ENG kakatmak : to make dry
TKM >> ENG kaklyşmak : to collide (head on)
TKM >> ENG kakmaç : "kakmach", a special quick-fried salty meat dish
TKM >> ENG kakmak : 1. to drive in; hammer in 2. to knock; rap 3. to shake off 4. to shake 5. to clap 6. to pack down (dirt, sand...)
TKM >> ENG kakyn : fit, attack, seizure
TKM >> ENG kakynly : adj. fitful, like a seizure
TKM >> ENG kanagatlandyrmak : to satisfy; make someone content
TKM >> ENG kanagatlanmak : to be satisfied
TKM >> ENG kanunlaşdyrmak : to legalize, legitimize
TKM >> ENG ka–kamak : to go for a walk, to loiter, to drift (from place to place)
TKM >> ENG kapyýalaşdyrmak : to rhyme; to make something rhyme
TKM >> ENG kapyýalaşmak : to rhyme (reflexive)
TKM >> ENG karara gelmek : to make up one's mind
TKM >> ENG kasam içmek : to vow, take an oath
TKM >> ENG kazak : 1. Kazahk 2. Cossack
TKM >> ENG kellebaşaýak : malfunction
TKM >> ENG kemakyl : feeble-minded
TKM >> ENG kembaha : : kembaha garamak = to underestimate
TKM >> ENG kendirik : "kendirik", special table cloth (oilcloth) for making dough or sifting flour on
TKM >> ENG kepil bolmak : to guarantee
TKM >> ENG deşmek : to make a hole, puncture
TKM >> ENG däli : crazy: däli bolmak = to go crazy
TKM >> ENG dilleşmek : to make said; to come to the point
TKM >> ENG di– salmak : to overhear; to hear about
TKM >> ENG dodak : lip
TKM >> ENG doga okamak : to pray
TKM >> ENG dogmak : to rise (of the sun)
TKM >> ENG dogralmak : to be straightened up
TKM >> ENG gozgala– : 1. uprising 2. unease, disquiet : Ondan gozgala–a duşýärin = That makes me feel uneasy, that disturbs me
TKM >> ENG gozgamak : to move (something)
TKM >> ENG gozganmak : to move (oneself)
TKM >> ENG gönülmek : 1, to go straight 2. to speak directly
TKM >> ENG görä : 1. by comparison : Ol sa–a görä daýawrak = By comparison to you, he's healthy 2. by, according to : seni– aýtmagy–a görä = by your words, according to your words
TKM >> ENG göz ö–ünde tutmak : to aim
TKM >> ENG göz-gulak bolmak : to watch over (lit, to be eyes and ears)
TKM >> ENG grim : r. make-up
TKM >> ENG gujak : 1. embrace 2. armfull
TKM >> ENG gujaklamak : to embrace
TKM >> ENG gujaklaşmak : to embrace
TKM >> ENG gujursyz : weak
TKM >> ENG gulak asmak : to listen attentively
TKM >> ENG gulak : ear(s)
TKM >> ENG gulak salmak : to listen attentively
TKM >> ENG gulmak : to pour
TKM >> ENG gulpak : corn silk
TKM >> ENG gulplamak : to lock
TKM >> ENG gumak : sandy
TKM >> ENG gunuşmak : to whip up, inspire
TKM >> ENG gurak : arid
TKM >> ENG guramak : I. to organize II. [u:] to dry out
TKM >> ENG guranmak : to be put together
TKM >> ENG gurjak : doll, toy : Gyzjagazlar gurjak oýnaýarlar = The little girls play with dolls
TKM >> ENG gurmak : 1. to build, create 2. to set : gapgan gurmak = to set a trap
TKM >> ENG gurplanmak : to become strong, able
TKM >> ENG gursak : breast
TKM >> ENG gurşawmak : to enclose, encircle
TKM >> ENG gurtlamak : to become wormy
TKM >> ENG guruşmak : to get numb : Meni– aýaklarym gurşupdyr = My legs fell asleep
TKM >> ENG gusmak : to throw up, puke, vomit
TKM >> ENG guşak : belt : Ol guşagy–y da–dy = He fastened his belt
TKM >> ENG guşaklyk : 1. waist 2. geog. belt
TKM >> ENG guşamak : to tie with a belt
TKM >> ENG gutarmak : 1. to finish, to end 2. used as a modal verb to express completion : gazyp gutarmak = to finish digging, to dig out
TKM >> ENG gutlamak : to congratulate
TKM >> ENG gutulmak : to recover
TKM >> ENG guwanmak : to be proud of
TKM >> ENG guýmak : to pour, pour in
TKM >> ENG guzlamak : to calve (used of cows, cats, sheeps, and some other animals)
TKM >> ENG güldürmek : to make laugh
TKM >> ENG gülki : laughter : Meni– gülkim tutýar = This makes me laugh
TKM >> ENG gülýaka : traditional Turkmen brooch inlayed with stones
TKM >> ENG güne ýanmak : to get sunburnt
TKM >> ENG günebakar : sunflower
TKM >> ENG gürlemek : to say, speak
TKM >> ENG gürma bolmak : to be captivated, fascinated
TKM >> ENG gürüm-jürüm bolmak : to vanish, disappear : Sen nirä gürüm-jürüm boldu–? = Where did you disappear to?
TKM >> ENG gygyrmak : to gab, chatter, whistle, cry out
TKM >> ENG gygyryşmak : to shout back and forth
TKM >> ENG gyjak : Turkmen national musical instrument, vaguely resembling a violin
TKM >> ENG gyjyklamak : to tickle
TKM >> ENG gyjynmak : to irritate
TKM >> ENG gyk-bak etmek : to shout, make a noise
TKM >> ENG gykylyklamak : to make noise
TKM >> ENG gymmatlamak : to raise a price, prices
TKM >> ENG gymyldamak : to budge, stir
TKM >> ENG gymyldamak : to stir
TKM >> ENG gymyldy : flutter, small movement : ýapraklary– gymyldysy = fluttering leaves
TKM >> ENG gynamak : to distress, bring grief to
TKM >> ENG gynanmak : to regret
TKM >> ENG gy–ak : little slice, crust (of bread)
TKM >> ENG gypjyndyrmak : 1. to overstretch, strain 2. to frighten away
TKM >> ENG gypmak : to wink
TKM >> ENG gyraky : extreme, outer
TKM >> ENG gyrkmak : to slaughter, cut down
TKM >> ENG gyrmak : I. to kill : Aç saklap gyrdarys = We're dying of hunger II. to wear down, grate, rub off
TKM >> ENG gyrmalamak : to fill (to the rim)
TKM >> ENG gyrylmak : I. to kill II. to be straining, bursting
TKM >> ENG gysgaltmak : to shorten
TKM >> ENG gysmak : to grip, press
TKM >> ENG gysmyljyramak : to press up against
TKM >> ENG gyssamak : to hurry
TKM >> ENG gysymlamak : to grab
TKM >> ENG gyşarmak : 1. to lean, slant 2. to diverge
TKM >> ENG gyşartmak : to bend, distort
TKM >> ENG gytalmak : to be in short supply : şu günler bazarda käşir gytalypdyr = These days carrots are scarce at the bazaar
TKM >> ENG gyýçak : splinter, shard
TKM >> ENG gyýmak : to cut
TKM >> ENG gyzarmak : to redden
TKM >> ENG gyzdyrmak : 1. to heat : Gün ýeri gyzdyrýar = The sun heats the land 2. to intensify 3. to have a temperature
TKM >> ENG gyzmak : 1. to heat 2. to be fascinated with
TKM >> ENG gyzykdyrmak : to be interesting to : Ony sport gyzykdyrýardy = Sports were interesting to him
TKM >> ENG gyzyklandyrmak : to interest
TKM >> ENG gyzyklanmak : to be interested
TKM >> ENG gyzykmak : to be fervoured, impassioned
TKM >> ENG gyzyşmak : to warm, heat
TKM >> ENG habar tutmak : to get news
TKM >> ENG habarlaşmak : to exchange news, get news
TKM >> ENG hahahaýlamak : to roar with laughter
TKM >> ENG hak : I. correct, right II. 1. right, privilege 2. fee, wages 3. lot, fate
TKM >> ENG hak-hukuk : right, privilege
TKM >> ENG haklaşmak : to get even with, settle accounts
TKM >> ENG hakly bolmak : to be entitled to
TKM >> ENG hakyda : memory, rememberance
TKM >> ENG hakykan : reality
TKM >> ENG hakykat : 1. truth 2. reality
TKM >> ENG hakykatdan : really, in truth
TKM >> ENG hakyky : genuine
TKM >> ENG hakynda : about
TKM >> ENG halamak : to like
TKM >> ENG halas bolmak : to take refuge
TKM >> ENG halaşmak : to like (one another)
TKM >> ENG halyçy : carpet maker
TKM >> ENG hamytlamak : to collar, harness
TKM >> ENG hapalamak : to dirty
TKM >> ENG hapalanmak : to get dirty
TKM >> ENG haplamak : to pour over, to scald
TKM >> ENG harakteristika : r. characteristic
TKM >> ENG haraplamak : to spoil, to break down
TKM >> ENG harbylaşdyrmak : to militarize
TKM >> ENG harçlamak : to spend, expend, waste
TKM >> ENG harçlamak : to waste
TKM >> ENG harlamak : to neglect, disdain
TKM >> ENG hars : hars urmak : to develop, make, evolve
TKM >> ENG hasamak : to tally up
TKM >> ENG hasap etmek : to take into account, calculate
TKM >> ENG hasaplamak : 1. to count in, consider 2. to calculate, compute 3. to rate, value, estimate
TKM >> ENG hasaplanmak : to be regarded, considered, taken into account
TKM >> ENG hasaplaşmak : to get even with, to settle accounts
TKM >> ENG hassalamak : to be ill
TKM >> ENG haşamlamak : to adorn, decorate
TKM >> ENG hatar durmak : to stand in order, stand in file
TKM >> ENG hatarlamak : to be in order
TKM >> ENG hatyrdamak : to crunch
TKM >> ENG haýallamak : 1. to weaken, slacken 2. to deteriorate
TKM >> ENG haýallatmak : to slow down, reduce, delay
TKM >> ENG haýdamak : to do quickly, to rush
TKM >> ENG haýdatmak : to drive, urge, hurry up
TKM >> ENG haýkyrmak : to cry out, shout, scream
TKM >> ENG haýran galmak : to admire
TKM >> ENG haýykmak : to be afraid of
TKM >> ENG haýyrlanmak : to make use of, take advantage of
TKM >> ENG hazlamak : to howl
TKM >> ENG heläk bolmak : to perish
TKM >> ENG heşelle kakmak : to exult
TKM >> ENG hokurdamak : 1. to gurgle 2. to crunch
TKM >> ENG ho–karmak : to gape
TKM >> ENG ho–uldamak : to grumble, growl
TKM >> ENG hopba bolmak : to climb
TKM >> ENG hopmak : to fall in, fall off
TKM >> ENG hopukmak : 1. to gasp, choke 2. to be frightened, scared of
TKM >> ENG hopurdatmak : to drink
TKM >> ENG horkuldamak : 1. to sob 2. to grunt
TKM >> ENG horlamak : I. to snore, snort II. 1. to exhaust, use up 2. to torment
TKM >> ENG horlanmak : 1. to grow thin 2. to organize
TKM >> ENG hormatlamak : to esteem, honor, respect
TKM >> ENG masgaralamak : to disgrace
TKM >> ENG maslahatlaçmak : to consult; seek advice
TKM >> ENG maslahatlaşmak : to confer
TKM >> ENG maşşarmak : to become flat; flatten out
TKM >> ENG maşşartmak : to flatten
TKM >> ENG mawlamak : to meow
TKM >> ENG maýdalamak : to crush; grind
TKM >> ENG maýlamak : to become warm; warm up
TKM >> ENG maýrylmak : 1. to strain oneself 2. to crack up; break down
TKM >> ENG maýyçgak : 1. flexible 2. supple
TKM >> ENG maýyçgaklyk : flexibility
TKM >> ENG maýyrmak : 1. to blow up 2. to subvert
TKM >> ENG eýe bolmak : to own
TKM >> ENG ezmek : 1. to wet, moisten, soak 2. to opress
TKM >> ENG ädikçi : shoemaker
TKM >> ENG ägä: äga bolmak : to be carefu;
TKM >> ENG äkitmek : to carry, take away
TKM >> ENG fakt : r. fact
TKM >> ENG fakultýet : r. faculty
TKM >> ENG gabak : eyelid
TKM >> ENG gabamak : to encircle
TKM >> ENG gabanmak : to be jealous of
TKM >> ENG gabarmak : to callous
TKM >> ENG gabatlamak : to intercept
TKM >> ENG gaça durmak : to avoid, keep at a distance : Men ony gaça durýaryn = I'm avoiding her
TKM >> ENG gaçalak etmek : to hide from, to avoid
TKM >> ENG gaçalaklamak : to hide from, avoid
TKM >> ENG gaçgak : fugitive, refugee
TKM >> ENG gaçgakmak : 1. to avoid 2. to fall, be lost : Meni– ukym gaçypdyr = My hopes were vanishing
TKM >> ENG gaçmak : 1. to flee, retreat 2.to drop (on its own)
TKM >> ENG gaçyrmak : 1. to drop, let fall 2. to let loose : ol towşany gaçyrdy = He let loose the rabbit
TKM >> ENG gagşamak : to tremble
TKM >> ENG gagyldamak : to cackle, croak
TKM >> ENG gagyrmak : to spit
TKM >> ENG gagyrynmak : to spit out
TKM >> ENG gaharjandyrmak : to make angry
TKM >> ENG gakylyk : phlegm, phlegmy
TKM >> ENG galak : left-over, left-behind : galak okuwçy = a pupil who isn't making progress
TKM >> ENG galak-galçak : leftovers, clippings
TKM >> ENG galaktika : r. galactic
TKM >> ENG galaýylamak : to solder
TKM >> ENG galdyramak : to tremble
TKM >> ENG galdyrnak : 1. to raise : Eli–i galdyry–! = Raise your hand! 2. [a:] to leave (something) : Kataplary–izi öýde galdyry– = Leave your books at home
TKM >> ENG galgamak : to flutter
TKM >> ENG galmak : 1. to raise, be lifted 2. [a:] to stay, remain 3. [a:] used to form modal verbs, keep Éing : Ol ýatyr galdy = He kept (remained) sleeping
TKM >> ENG gal–amak : to thicken, become dense : Gar kem-kemden gal–aýar = The snow gradually thickened
TKM >> ENG galp : fake, counterfeit
TKM >> ENG galpak : a baby's first hair : galpak toýy = a party celebrating a child's first haircut
TKM >> ENG galplaşdyrmak : to falsify
TKM >> ENG galtak : wheelbarrow
TKM >> ENG galtaşdyrmak : to be right against : şkafy divara galtaşdyryp goýdyk = We put the wardrobe against the wall
TKM >> ENG gamak : a kind of plant
TKM >> ENG gamaşmak : 1. to be dazed, overwhelmed 2. to be disgusted
TKM >> ENG gamçylamak : to whip
TKM >> ENG gamlaşdyrmak : to pack, stuff
TKM >> ENG gamyş : reed : Gamyşy gowşak tutsa–, elinni gyýar = Hold the reed lightly, it might cut your hand
TKM >> ENG ganatlandyrmak : to inspire (lit. to add wings)
TKM >> ENG gandyrmak : to fill, satisfy, slake, relieve
TKM >> ENG ganjarmak : to bleed
TKM >> ENG hoşlaşmak : to take leave of, say goodbye
TKM >> ENG howlukdyrmak : to hurry (someone) up
TKM >> ENG howlukmak : to hurry up
TKM >> ENG howlykmak : to rush, hurry
TKM >> ENG howtyrlanmak : to fear, beware of
TKM >> ENG hozanaklamak : to turn, revolve
TKM >> ENG huwwalamak : to lull
TKM >> ENG hy££yldamak : to rattle, speak hoarsely
TKM >> ENG hyklamak : to groan, moan
TKM >> ENG hykyrdamak : to chuckle, giggle
TKM >> ENG hy–ranmak : to growl
TKM >> ENG hyrsyzlanmak : to be angry, feel angry
TKM >> ENG hyssyldamak : to puff, pant, sweat
TKM >> ENG hysyrdamak : to endeavor, strive
TKM >> ENG hytyrdamak : to crack, crunch
TKM >> ENG hyýallanmak : to intend
TKM >> ENG hyzlamak : to buzz, hum
TKM >> ENG içlekli : baked meat pie
TKM >> ENG içlik : baked meat pie
TKM >> ENG ileri : 1. to the front 2. the southeast ileri bolmak=to heal, get better
TKM >> ENG inçeltmek : to make thin
TKM >> ENG industrialaşdyrmak : r. to industrialize
TKM >> ENG intizar bolmak : to miss someone
TKM >> ENG i–rik garalmak : to get dark
TKM >> ENG irlemek : to make fine, small
TKM >> ENG isrip bolmak : to spoil (food)
TKM >> ENG işletmek : to make someone work
TKM >> ENG izzildemek : to moan, whine, make a fuss
TKM >> ENG jabjynmak : to snap at, attack
TKM >> ENG jadylamak : to cast a spell
TKM >> ENG jakyrdamak : to laugh
TKM >> ENG jakyrdy : laughter
TKM >> ENG janlandyrmak : to refresh, bring to life
TKM >> ENG janlanmak : to come to life, to revive
TKM >> ENG janykmak : to try
TKM >> ENG ja––yrdamak : to ring
TKM >> ENG jaýlamak : to hide, conceal, bury
TKM >> ENG jaýlaşdyrmak : to house, make at home
TKM >> ENG jaýlaşmak : to be housed
TKM >> ENG jaýrylmak : to crack, split
TKM >> ENG jaýtarmak : 1. to stick out, stand out 2. to stand on end
TKM >> ENG jaýtartmak : to stand (something) up
TKM >> ENG jaýyrdamak : to squeak (of a shoe)
TKM >> ENG jaýyrdy : squeak (made by a shoe)
TKM >> ENG jazyrdamak : to hiss, sputter
TKM >> ENG jebis : boarded up, sealed tightly : gapyny jebis ýapmak = to board up a door
TKM >> ENG jedel etmek : to make a bet
TKM >> ENG jenaýeakär : attacker
TKM >> ENG jepak : hard-working
TKM >> ENG jepakeşlik : love of hard work
TKM >> ENG jerime salmak : to fine
TKM >> ENG jezalandyrmak : to punish
TKM >> ENG jojuklamak : to farrow
TKM >> ENG joşmak : 1. to overflow, gush 2. to be enthusiastic (about something)
TKM >> ENG joýalmak : to irrigate
TKM >> ENG jögi : phony, fake, hypocritical (usually of a person)
TKM >> ENG jugurdamak : to rumble
TKM >> ENG jüýgüldy : peep, squeak
TKM >> ENG jybarlamak : to freeze, be frosty
TKM >> ENG jygyldamak : to squeak
TKM >> ENG jygyldy : squeak (i.e. of a mouse)
TKM >> ENG jyklamak : to peep at, spy upon
TKM >> ENG jykyrdamak : to laugh
TKM >> ENG jylawlamak : to rein in, hold back (something)
TKM >> ENG jy–kytmak : to gulp down
TKM >> ENG jy––yrdamak : to call, ring
TKM >> ENG jy––yrdatmak : to call up, make a call
TKM >> ENG jyzlamak : to sizzle
TKM >> ENG danmak : to tie, fasten
TKM >> ENG da– atmak : to dawn
TKM >> ENG da–mak : 1. to tie 2. to wrap around
TKM >> ENG darak : comb
TKM >> ENG daraklyk : toes
TKM >> ENG daralmak : to shrink
TKM >> ENG daramak : to comb
TKM >> ENG dartmak : to tug
TKM >> ENG darykmak : to worry
TKM >> ENG daşamak : to carry
TKM >> ENG daşlamak : to stone, throw stones at
TKM >> ENG daşlaşdyrmak : to remove, extract
TKM >> ENG daşlykdaky : remote
TKM >> ENG daşmak : to overflow
TKM >> ENG datmak : to taste
TKM >> ENG dawalaşmak : to argue
TKM >> ENG daýamak : to prop up
TKM >> ENG dazarylmak : to come down hard on someone, get tough with
TKM >> ENG dazlamak : to rush, speed along
TKM >> ENG degişli bolmak : to belong
TKM >> ENG delillendirmek : to present evidence, make a case
TKM >> ENG dem almak : to breathe
TKM >> ENG dem-dynç : a break, a rest
TKM >> ENG demlemek : to boil (water for tea) : ‚aý demleýärin = I'm making tea
TKM >> ENG de–lemek : to make even, to even out
TKM >> ENG deprenmek : to get a kick out of, be taken with
TKM >> ENG dermanlamak : to spinkle, spray
TKM >> ENG geçmiş : the past : yzak geçmiş = the distant past
TKM >> ENG gedaýlaşmak : to impoverish
TKM >> ENG gelinbarmak : grapes (specifically, Lady's Finger, a long a sweet variety of grape)
TKM >> ENG gelip çykmak : to originate
TKM >> ENG geljek : future : Bagtly geljek hakynda arzuw etýärin = I wish for a happy future : geljek ýyl = next year
TKM >> ENG geplemek : to speak
TKM >> ENG gepletmek : to allow to speak : Ol meni gepletdi = He allowed me to speak
TKM >> ENG gezdirmek : to take for a walk : Murat, iti gezdir! = Murat, take the dog for a walk!
TKM >> ENG gätmek : to break off, chop off
TKM >> ENG gijikdirmek : to make too late, to delay
TKM >> ENG gobsynmak : to raise oneself, to stand up
TKM >> ENG goduklamak : to wobble, stagger
TKM >> ENG gojamak : to age (said of men)
TKM >> ENG golak : handless, armless
ENG >> TKM a little : biraz, çalaja, sähel, az-oblak, birazajyk
ENG >> TKM a lot : kän, köp, san-sajak, sansyz-sanjak-syz, ençeme, gerk-gäbe
ENG >> TKM a lot of : köpçülik, topbak
ENG >> TKM able : başarnykly, gurbatly, ökde, gurplanmak, gurply, ukyply
ENG >> TKM abolish : goýbolsun etmek, syndyrmak, synmak, ýatyrmak
ENG >> TKM about : barada, hakynda, takmyn, üstaşyr, golaý
ENG >> TKM abrasion : dyrnaçak